Skip to main content

Njesi tregtare ne qender ne Belsh

Prona eshte njesi sherbimi me siperfaqe 50m2 dhe gjendet ne Belsh - Qender. Ajo ka akses te drejtperdrejte ne kufirin jug-perendimor te saj me rrugen kryesore "Sami Frasheri", e cila eshte asfaltuar, e sistemuar, e pajisur me trotuare dhe gjelberim.Arkitektura e objektit eshte e realizuar ne menyre uniforme, me fasade kryesore te realizuar me profile duralumin dhe xham, te pajisur gjithashtu me qepena metalik.Pjesa e xokolit te nderteses ne fasaden kryesore eshte e veshur me pllaka te vogla dekorative ndersa fasadat e tjera te nderteses jane te suvatuara dhe te lyera me boje.Fasadat e dritareve dhe e dyerve te ekspozuara ne fasade jane duralumini dhe lejonin hyrjen e hapesirave te konsiderueshme te drites.Konstruksioni i nderteses eshte skelet beton - arme, me themele plinte beton arme, kolona dhe trare beton-arme dhe solete monolite beton-arme.Mbulimi i nderteses eshte realizuar me solete b/a dhe i veshur ne pjesen e siperme te tij me katrama per mbrojten nga ujerat e shiut.Muret perimetrale dhe ndares ishin me tulle te lehtesuar.Kati Perdhe eshte i organizuar ne dy ambiente sherbimi : Ambienti ne shfrytezim funksionon si Pjese Kembimi Motorrash dhe eshte dhe nje ambient jo ne shfrytezim.Prona eshte e lidhur me rrjetin e energjise elektrike.Pozicionin i prones saj prane Liqenit te Belshit perben avantazh pasi ai i ka dhene zones nje orientim tjeter dhe me shume zhvillim.


  • Shitur

Përshkrimi

Prona eshte njesi sherbimi me siperfaqe 50m2 dhe gjendet ne Belsh - Qender. Ajo ka akses te drejtperdrejte ne kufirin jug-perendimor te saj me rrugen kryesore "Sami Frasheri", e cila eshte asfaltuar, e sistemuar, e pajisur me trotuare dhe gjelberim.Arkitektura e objektit eshte e realizuar ne menyre uniforme, me fasade kryesore te realizuar me profile duralumin dhe xham, te pajisur gjithashtu me qepena metalik.Pjesa e xokolit te nderteses ne fasaden kryesore eshte e veshur me pllaka te vogla dekorative ndersa fasadat e tjera te nderteses jane te suvatuara dhe te lyera me boje.Fasadat e dritareve dhe e dyerve te ekspozuara ne fasade jane duralumini dhe lejonin hyrjen e hapesirave te konsiderueshme te drites.Konstruksioni i nderteses eshte skelet beton - arme, me themele plinte beton arme, kolona dhe trare beton-arme dhe solete monolite beton-arme.Mbulimi i nderteses eshte realizuar me solete b/a dhe i veshur ne pjesen e siperme te tij me katrama per mbrojten nga ujerat e shiut.Muret perimetrale dhe ndares ishin me tulle te lehtesuar.Kati Perdhe eshte i organizuar ne dy ambiente sherbimi : Ambienti ne shfrytezim funksionon si Pjese Kembimi Motorrash dhe eshte dhe nje ambient jo ne shfrytezim.Prona eshte e lidhur me rrjetin e energjise elektrike.Pozicionin i prones saj prane Liqenit te Belshit perben avantazh pasi ai i ka dhene zones nje orientim tjeter dhe me shume zhvillim.

Detaje

2 Dhoma

Zona Kadastrale 1147

Shitur

50m² Sipërfaqja

1,600,000 Leke

50m² Sipërfaqje Ndertese

Certifikatë pronësie

NJESI TREGTARE NE QENDER NE BELSH

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?