Skip to main content

3 parcela Toke are ne Xhafzotaj, Durres

Okazion: Çmimi për këtë pasuri ka ndryshuar nga 60,000,000 All në 50,000,000 All.

Prona Arë përbëhet nga 3 parcela: Nr. Pasurie 31/3 me Sip.4,300.0 m²,Nr.Pasurie 31/4 me Sp.12,900.0 m², Nr.Pasurie 31/33 me Sip.7,033.0 m², ndodhur në zonën kadastrale ZK 2255 ne fshatin Koxhasë, ne rrethin e  Durresit.Pasuria  ndodhen në një largësi rreth 2.7 km në anën perëndimore të nënkalimit të Maminasit dhe rreth 1.9 km në anën lindore të mbikalimit te Sukthit.


  • Okazion

Përshkrimi

Okazion: Çmimi për këtë pasuri ka ndryshuar nga 60,000,000 All në 50,000,000 All.

Prona Arë përbëhet nga 3 parcela: Nr. Pasurie 31/3 me Sip.4,300.0 m²,Nr.Pasurie 31/4 me Sp.12,900.0 m², Nr.Pasurie 31/33 me Sip.7,033.0 m², ndodhur në zonën kadastrale ZK 2255 ne fshatin Koxhasë, ne rrethin e  Durresit.Pasuria  ndodhen në një largësi rreth 2.7 km në anën perëndimore të nënkalimit të Maminasit dhe rreth 1.9 km në anën lindore të mbikalimit te Sukthit.

Detaje

24233m² Sipërfaqja

50,000,000 Leke

24233m² Sipërfaqje Trualli

Certifikatë pronësie

2255 Zona Kadastrale

Okazion

3 parcela Toke are ne Xhafzotaj, Durres

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?