Skip to main content

Pronë në Durrës: Ankand për dhënie me qera

asuria ëshë e llojit ”Njësi”,që përbehet nga pasuritë me nr. 20/102-N2 dhe 20/101-N2 me sipërfaqe totale 160 m2,zone kadastrale ZK 8512 me adresë Rr. ”Aleksander Goga”,Durrës. Pasuria ndodhet në katin përdhe të një godine 3-katëshe.Zona përreth është zonë qëndrore kryesisht rezidenciale dhe komerciale.

Prona ka komunikim të mirë me rrugë kryesore të qytetit. Punimet ndertimore, hidraulike, elektrike dhe cdo lloj tjeter punimi do të realizohet nga Qiramarres, me lejen paraprake te Qiradhenesit. Cmimi i qirasë mujore(neto): 160,000 Lek. 

Ofertës duhet të bashkëlidhet : Letër Njoftimi/ Lloji I Biznesit/Ekstrakt QKR (individ/kompani)/numer kontakti & adresë maili. Për informacione dhe udhëzime  të mëtejshme në lidhje me pronën mund të kontaktoni:

Adresa email: prona@raiffeisen.al

Nr. Kontakti:  0693469110


  • Ankand

Pronë në Durrës: Ankand për dhënie me qera

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?