Skip to main content

Njesi 6/9-N1

Pasuria është e llojit ”Njësi” ,me numer pasurie 6/9-N1,me sipërfaqe 67 m2,zone kadastrale ZK 8521 me adresë Lgj.”Luigj Gurakuqi”,Elbasan.Ndodhet në katin përdhe të një godine 3-katëshe,buzë rrugës kryesore.Pasuria përbehet nga 4 ambiente dhe një korridor.

Çdo punim ndertimor,punime ne rrjetin hidraulik,elektrik dhe cdo punimi tjeter duhet te realizohen nga Qiramarresi,me leje paraprake të Qiradhenesit. Zona përreth është zonë qëndrore kryesisht rezidenciale, por dhe tregtare me ambiente tregtare/sherbimi të vendosura kryesisht në katet përdhe të ndërtesave të cilat ndodhen buzë rrugëve kryesore. Cmimi i qirasë mujore: 45,000 Lek. 

Për informacione dhe udhëzime  të mëtejshme në lidhje me pronën/pronat e interesuar mund të kontaktoni:

Adresa email: prona@raiffeisen.al

Nr. Kontakti:  0693469110


  • Opsion me qera

Përshkrimi

Pasuria është e llojit ”Njësi” ,me numer pasurie 6/9-N1,me sipërfaqe 67 m2,zone kadastrale ZK 8521 me adresë Lgj.”Luigj Gurakuqi”,Elbasan.Ndodhet në katin përdhe të një godine 3-katëshe,buzë rrugës kryesore.Pasuria përbehet nga 4 ambiente dhe një korridor.

Çdo punim ndertimor,punime ne rrjetin hidraulik,elektrik dhe cdo punimi tjeter duhet te realizohen nga Qiramarresi,me leje paraprake të Qiradhenesit. Zona përreth është zonë qëndrore kryesisht rezidenciale, por dhe tregtare me ambiente tregtare/sherbimi të vendosura kryesisht në katet përdhe të ndërtesave të cilat ndodhen buzë rrugëve kryesore. Cmimi i qirasë mujore: 45,000 Lek. 

Për informacione dhe udhëzime  të mëtejshme në lidhje me pronën/pronat e interesuar mund të kontaktoni:

Adresa email: prona@raiffeisen.al

Nr. Kontakti:  0693469110

Detaje

Sipërfaqe 67 m2

67m² Sipërfaqje Ndertese

Zone Kadastrale 8521

Cmimi i qirasë mujore me të cilën fillon ankandi: 45,000 Lek.

4 dhoma

Opsion me qera

Njesi 6/9-N1

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?