Skip to main content

Truall dhe ndertese ne Deshiran, Elbasan

Prona eshte e llojit Are+Truall me sipërfaqe totale 306 M2, nga e cila truall me siperfaqe 250 M2 dhe ndertese 77M2. Ajo eshte e pozicionuar rreth 40m ne anen veriperendimore te rruges nacionale qe kalon ne zone, si dhe buze rruges se brendshme te zones, ne krahun verilindor te saj.Zona perreth eshte nje zone fshati, ku mbizoteron aspekti i banimit, me shtepi me lartesi 1-2 kate me oborre rrethuese.Zona ku ndodhet prona pershkohet nga rruge te brendshme fshati te cilat jane te formuara si rruge, te sistemuara, te shtruara me zhavorr.Rruga kryesore e fshatit Deshiran eshte e shtruar me asfalt dhe paraqitet ne kushte e gjendje te mire shfrytezimi.Ndertesa njekateshe paraqitet me forme drejtkendore ne plan, me shtrirje gjatesore sipas drejtimit verilindje – jugperendim, me dimensione mesatare 10m x 7m, me brinjen me te vogel paralel me rrugen e brendshme te zones.Hyrja realizohet nga lindja, nepermjet verandes ne anen juglindore te nderteses.Ndertesa ka konstruksion me mure tulle, mbuluar me cati me tjegulla, me fasada pjeserisht te suvatuara.


  • Per Shitje

Përshkrimi

Prona eshte e llojit Are+Truall me sipërfaqe totale 306 M2, nga e cila truall me siperfaqe 250 M2 dhe ndertese 77M2. Ajo eshte e pozicionuar rreth 40m ne anen veriperendimore te rruges nacionale qe kalon ne zone, si dhe buze rruges se brendshme te zones, ne krahun verilindor te saj.Zona perreth eshte nje zone fshati, ku mbizoteron aspekti i banimit, me shtepi me lartesi 1-2 kate me oborre rrethuese.Zona ku ndodhet prona pershkohet nga rruge te brendshme fshati te cilat jane te formuara si rruge, te sistemuara, te shtruara me zhavorr.Rruga kryesore e fshatit Deshiran eshte e shtruar me asfalt dhe paraqitet ne kushte e gjendje te mire shfrytezimi.Ndertesa njekateshe paraqitet me forme drejtkendore ne plan, me shtrirje gjatesore sipas drejtimit verilindje – jugperendim, me dimensione mesatare 10m x 7m, me brinjen me te vogel paralel me rrugen e brendshme te zones.Hyrja realizohet nga lindja, nepermjet verandes ne anen juglindore te nderteses.Ndertesa ka konstruksion me mure tulle, mbuluar me cati me tjegulla, me fasada pjeserisht te suvatuara.

Detaje

383m² Sipërfaqja

1478 Zona Kadastrale

Per Shitje

250m² Sipërfaqje Trualli

392,800 Leke

77m² Sipërfaqje Ndertese

Certifikatë pronësie

Truall dhe ndertese ne Deshiran, Elbasan

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?