Skip to main content

Njesi 6/114-N1

Pasuria ëshë e llojit ”Njësi”,me numër pasurie 6/114-N1 me sipërfaqe 36.5 m2, zone kadastrale ZK 8532 me adresë Lgj.”Kongresi i Përmetit”, në qëndër të qytetit të Fierit. Pasuria ndodhet në katin përdhe të një godine 5-katëshe dhe pasuria përbehet nga një ambient i vetëm.  Zona përreth është zonë qëndrore kryesisht rezidenciale, por dhe tregtare me ambiente tregtare/sherbimi të vendosura kryesisht në katet përdhe të ndërtesave të cilat ndodhen buzë rrugëve kryesore. Prona ka komunikim të mirë me rrugë nëpërmjet rrugës kryesore ” Jakov Xoxa”, nga ana jugore e saj, që përbën edhe Bulevardin e qytetit të Fierit.

Cmimi i qirasë mujore me të cilën fillon ankandi: 30,000 Lek.

Ofertat duhet të dorëzohen me zarf të mbyllur me përshkrimin :”Ofertë për marrje me qera”,brenda datës 11.12.2023 ora 15:00,në zyrën e Protokollit në Zyrat Qëndrore të Raiffeisen Bank sha ,me adresë: Rr.Tish Daija,Kompleksi Kika 2,Tiranë.     

Ofertës duhet të bashkëlidhet : Letër Njoftimi/Ekstrakt QKR (individ/kompani)/numer kontakti & adresë maili.

Për informacione dhe udhëzime  të mëtejshme në lidhje me pronën/pronat e interesuar mund të kontaktoni :

Adresa email: prona@raiffeisen.al

Nr. Kontakti: 0693469110


  • Opsion me qera

Përshkrimi

Pasuria ëshë e llojit ”Njësi”,me numër pasurie 6/114-N1 me sipërfaqe 36.5 m2,zone kadastrale ZK 8532 me adresë Lgj.”Kongresi i Përmetit”,në qëndër të qytetit të Fierit.Pasuria ndodhet në katin përdhe të një godine 5-katëshe dhe pasuria përbehet nga një ambient i vetëm. Zona përreth është zonë qëndrore kryesisht rezidenciale, por dhe tregtare me ambiente tregtare/sherbimi të vendosura kryesisht në katet përdhe të ndërtesave të cilat ndodhen buzë rrugëve kryesore. Prona ka komunikim të mirë me rrugë nëpërmjet rrugës kryesore ” Jakov Xoxa”, nga ana jugore e saj, që përbën edhe Bulevardin e qytetit të Fierit.


Cmimi i qirasë mujore me të cilën fillon ankandi: 30,000 Lek.

Ofertat duhet të dorëzohen me zarf të mbyllur me përshkrimin :”Ofertë për marrje me qera”,brenda datës 11.12.2023 ora 15:00,në zyrën e Protokollit në Zyrat Qëndrore të Raiffeisen Bank sha ,me adresë: Rr.Tish Daija,Kompleksi Kika 2,Tiranë.     Ofertës duhet të bashkëlidhet : Letër Njoftimi/Ekstrakt QKR (individ/kompani)/numer kontakti & adresë maili.Për informacione dhe udhëzime  të mëtejshme në lidhje me pronën/pronat e interesuar mund të kontaktoni :

Adresa email: prona@raiffeisen.al

Nr. Kontakti: 0693469110

Detaje

36.5 m2 Sipërfaqja

8532 Zona Kadastrale

36.5 m2 Sipërfaqje Trualli

Opsion me qera

30,000 Lek Qera mujore

Njesi 6/114-N1

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?