Skip to main content

Njesi 6/114-N1

Raiffeisen Bank sha do të zhvillojë ankandin për dhënien me qera për pasurinë:Pasuria ëshë e llojit ”Njësi”,me numër pasurie 6/114-N1 me sipërfaqe 36.5 m2,zone kadastrale ZK 8532 me adresë Lgj.”Kongresi i Përmetit”,në qëndër të qytetit të Fierit. Prona nuk ka tualet. Cdo punim ndertimor,punime ne rrjetin hidraulik,elektrik dhe cdo punimi tjeter duhet te realizohen nga Qiramarresi, me lejen paraprake te Qiradhenesit.

Pasuria ndodhet në katin përdhe të një godine 5-katëshe dhe pasuria përbehet nga një ambient i vetëm. Zona përreth është zonë qëndrore kryesisht rezidenciale, por dhe tregtare me ambiente tregtare/sherbimi të vendosura kryesisht në katet përdhe të ndërtesave të cilat ndodhen buzë rrugëve kryesore. Prona ka komunikim të mirë me rrugë nëpërmjet rrugës kryesore ” Jakov Xoxa”, nga ana jugore e saj, që përbën edhe Bulevardin e qytetit të Fierit. 

Çmimi i qirasë mujore me të cilën fillon ankandi: 30,000 Lek. Ofertat duhet të dorëzohen me zarf të mbyllur me përshkrimin :”Ofertë për marrje me qera”,brenda datës 20.11.2023 ora 15:00,në zyrën e Protokollit në Zyrat Qëndrore të Raiffeisen Bank sha ,me adresë: Rr. Tish Daija, Kompleksi Kika 2,Tiranë.     

Ofertës duhet të bashkëlidhet : Letër Njoftimi/Ekstrakt QKR (individ/kompani)/numer kontakti & adresë maili. 

Për informacione dhe udhëzime  të mëtejshme në lidhje me pronën/pronat e interesuar mund të kontaktoni :

Adresa email: prona@raiffeisen.al

Nr. Kontakti:  0693469110


  • Opsion me qera

Përshkrimi

Raiffeisen Bank sha do të zhvillojë ankandin për dhënien me qera për pasurinë:Pasuria ëshë e llojit ”Njësi”,me numër pasurie 6/114-N1 me sipërfaqe 36.5 m2,zone kadastrale ZK 8532 me adresë Lgj.”Kongresi i Përmetit”,në qëndër të qytetit të Fierit. Prona nuk ka tualet. Cdo punim ndertimor,punime ne rrjetin hidraulik,elektrik dhe cdo punimi tjeter duhet te realizohen nga Qiramarresi, me lejen paraprake te Qiradhenesit.


Pasuria ndodhet në katin përdhe të një godine 5-katëshe dhe pasuria përbehet nga një ambient i vetëm. Zona përreth është zonë qëndrore kryesisht rezidenciale, por dhe tregtare me ambiente tregtare/sherbimi të vendosura kryesisht në katet përdhe të ndërtesave të cilat ndodhen buzë rrugëve kryesore. Prona ka komunikim të mirë me rrugë nëpërmjet rrugës kryesore ” Jakov Xoxa”, nga ana jugore e saj, që përbën edhe Bulevardin e qytetit të Fierit. 

Çmimi i qirasë mujore me të cilën fillon ankandi: 30,000 Lek. Ofertat duhet të dorëzohen me zarf të mbyllur me përshkrimin :”Ofertë për marrje me qera”,brenda datës 20.11.2023 ora 15:00,në zyrën e Protokollit në Zyrat Qëndrore të Raiffeisen Bank sha ,me adresë: Rr. Tish Daija, Kompleksi Kika 2,Tiranë.     
Ofertës duhet të bashkëlidhet : Letër Njoftimi/Ekstrakt QKR (individ/kompani)/numer kontakti & adresë maili. 

Për informacione dhe udhëzime  të mëtejshme në lidhje me pronën/pronat e interesuar mund të kontaktoni :

Adresa email: prona@raiffeisen.al
Nr. Kontakti:  0693469110

Detaje

36.5 m2 Sipërfaqja

8532 Zona Kadastrale

36.5 m2 Sipërfaqje Trualli

Opsion me qera

30,000 Lek Qera mujore

Njesi 6/114-N1

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?