Skip to main content

Njësi 1/87-N1

Pasuria është e llojit ”Njësi”, me numër pasurie 1/87-N1, me sipërfaqe 60 m2,zone kadastrale ZK 1656 me adresë Fushë-Arrës. Ndodhet në katin përdhe të një godine 4-katëshe. Në ambient është vendosur bankomat (ATM) i Raiffeisen Bank. Cdo punim ndertimor,punime ne rrjetin hidraulik,elektrik dhe cdo punimi tjeter duhet te realizohen nga Qiramarresi ,me lejen paraprake te Qiradhenesit.

Zona ku ndodhet prona është një zonë qendrore e qytetit të Fushë-Arrësit me karakter kryesisht rezidencial dhe komercial. \

Çmimi i qirasë mujore: 18,000 Lek. 

Për informacione dhe udhëzime  të mëtejshme në lidhje me pronën/pronat e interesuar mund të kontaktoni:

Adresa email: prona@raiffeisen.al

Nr. Kontakti:  0693469110


  • Opsion me qera

Përshkrimi

Pasuria është e llojit ”Njësi”, me numër pasurie 1/87-N1, me sipërfaqe 60 m2,zone kadastrale ZK 1656 me adresë Fushë-Arrës. Ndodhet në katin përdhe të një godine 4-katëshe. Në ambient është vendosur bankomat (ATM) i Raiffeisen Bank. Çdo punim ndertimor,punime ne rrjetin hidraulik,elektrik dhe cdo punimi tjeter duhet te realizohen nga Qiramarresi ,me lejen paraprake te Qiradhenesit.

Zona ku ndodhet prona është një zonë qendrore e qytetit të Fushë-Arrësit me karakter kryesisht rezidencial dhe komercial.

Çmimi i qirasë mujore: 18,000 Lek. Për informacione dhe udhëzime të mëtejshme në lidhje me pronën/pronat e interesuar mund të kontaktoni:

Adresa email: prona@raiffeisen.al

Nr. Kontakti:  0693469110

Detaje

60m² Sipërfaqja

Cmimi i qirasë mujore me të cilën fillon ankandi: 18,000 Lek.

60m² Sipërfaqje Ndertese

Opsion me qera

Zone Kadastrale 1656

Njësi 1/87-N1

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?