Skip to main content

Kullote ne Gjirokaster 1500

Prona me nr pasurie 201/27 është me titull pronësie Tokë Kullotë dhe ka një sipërfaqe të regjistruar prej 1,500 m2.

Aksesi për në pronë aktualisht realizohet në anën veriperëndimore të saj, nëpërmjet sheshit të lirë dhe rrugës dytësore “Lufto Cani”.


  • Ne shitje

Përshkrimi

Prona me nr pasurie 201/27 është me titull pronësie Tokë Kullotë dhe ka një sipërfaqe të regjistruar prej 1,500 m2.

Aksesi për në pronë aktualisht realizohet në anën veriperëndimore të saj, nëpërmjet sheshit të lirë dhe rrugës dytësore “Lufto Cani”.

Detaje

1,500 m² Sipërfaqja

3,326,400 Leke

Ne shitje

Vertetim hipotekor

8541 Zona Kadastrale

Kullote ne Gjirokaster 1500

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?