Skip to main content

Kullote Virua Gjirokaster 3500

Prona me nr pasurie 201/26 është me titull pronësie Tokë Kullotë dhe ka një sipërfaqe të regjistruar prej 3,500 m2.

Prona shtrihet në një terren kodrinor dhe ka një konfiguracion jo të rregullt.

Prona shtrihet në një terren kodrinor dhe ka një konfiguracion jo të rregullt.
Në anën veriore të pronës ishte realizuar një mur rrethues betonarme që mundësonte edhe parandalimin e rrëshqitjeve të tokës.


  • Ne shitje

Përshkrimi

Prona me nr pasurie 201/26 është me titull pronësie Tokë Kullotë dhe ka një sipërfaqe të regjistruar prej 3,500 m2.

Prona shtrihet në një terren kodrinor dhe ka një konfiguracion jo të rregullt.

Prona shtrihet në një terren kodrinor dhe ka një konfiguracion jo të rregullt.Në anën veriore të pronës ishte realizuar një mur rrethues betonarme që mundësonte edhe parandalimin e rrëshqitjeve të tokës.

Detaje

3,500m² Sipërfaqja

4,680,000 Leke

Ne shitje

Vërtetim Hipotekor

8541 Zona Kadastrale

Kullote Virua Gjirokaster 3500

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?