Skip to main content

Truall ndertese fabrike mielli Rrogozhine, Kavaje

Prona përbëhet nga 3 pasuri: Pasuria 5/485,Truall me Sip.Tr.3875 m2 dhe Sip.Nd.716 m2; Pasuria 5/413,Truall me Sip.Tr.95 m2 dhe Sip.Nd.95m2; Pasuria 5/412 me Sip.Tr.164 m2 dhe Sip.Nd.164m2.

Infrastrukura e zonës në përgjithësi është e mirë. Rrugët kryesore dhe dytësore të zonës janë të shtruara dhe të asfaltuara dhe paraqiten në gjendje të mirë dhe të mirëmbajtura. Aksesi në zonën ku ndodhen pronat objekt vlerësimi realizohet nëprmjet rrugës dytësore të autostradës. Nëpërmjet rrugëve dytësore pronat kanë akses në autostradën “Plepa- Kavajë”. Aksesi në drejtimin “Plepa-Kavajë” aktualisht realizohej shumë afër pronës nëpërmjet një xhepi të krijur në autostradë, ndërsa aksesi në drejtimin “Kavajë-Plepa” mund të realizohet nëpërmjet mbikalimeve në Qerret dhe në qytetin e Kavajës të cilën ndodhen rreth 1.0 km larg pronës.Përshkrimi

Prona përbëhet nga 3 pasuri: Pasuria 5/485,Truall me Sip.Tr.3875 m2 dhe Sip.Nd.716 m2; Pasuria 5/413,Truall me Sip.Tr.95 m2 dhe Sip.Nd.95m2; Pasuria 5/412 me Sip.Tr.164 m2 dhe Sip.Nd.164m2.

Infrastrukura e zonës në përgjithësi është e mirë. Rrugët kryesore dhe dytësore të zonës janë të shtruara dhe të asfaltuara dhe paraqiten në gjendje të mirë dhe të mirëmbajtura. Aksesi në zonën ku ndodhen pronat objekt vlerësimi realizohet nëprmjet rrugës dytësore të autostradës. Nëpërmjet rrugëve dytësore pronat kanë akses në autostradën “Plepa- Kavajë”. Aksesi në drejtimin “Plepa-Kavajë” aktualisht realizohej shumë afër pronës nëpërmjet një xhepi të krijur në autostradë, ndërsa aksesi në drejtimin “Kavajë-Plepa” mund të realizohet nëpërmjet mbikalimeve në Qerret dhe në qytetin e Kavajës të cilën ndodhen rreth 1.0 km larg pronës.

Detaje

4134m² Sipërfaqja

8551 Zona Kadastrale

Per Shitje

4134 m2m² Sipërfaqje Trualli

33,000,000 Leke

975 m2m² Sipërfaqje Ndertese

Certifikatë pronësie

Truall ndertese fabrike mielli Rrogozhine, Kavaje

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?