Skip to main content

Arë + Truall + Ndërtesë për shitje në Belorta, Korçë

Pronat në shitje janë 3, përkatësisht; 

1. Pasuria 129/7 me titull “Are + truall + ndërtesë” (siperfaqe totale 1860 m², siperfaqe trualli 400 m² dhe siperfaqe njolle ndërtimore prej 78 m²),

2. Pasuria 130/21 me titulll “Truall” me siperfaqe të regjistruar 2240 m² 

3. Pasuria 130/157 me titull “Ndërtesë” me sipërfaqe të regjistruar prej 60 m².

Këto prona shiten vetëm së bashku dhe çmimi total i tyre nga 11,200,000 Lekë ka shkuar në 9,810,000 Lekë


  • Për Shitje

Përshkrimi

Pronat shtrihen brenda të njëjtit rrethim dhe funksionojnë së bashku si truall dhe ndërtesa (magazina + zyra), me vendndodhje buzë rrugës kryesore “Belorta”, në fshatin Belorta, Korçë.

  1. Prona me nr. pasurie 129/7 është me titull pronësie “Arë + Truall + Ndërtese” dhe ndodhet në Belorta, Korçë. Kjo pronë ka një sipërfaqe të regjistruar totale prej 1860 m2, nga të cilat 400 m² është Truall dhe 78 m² është njollë ndërtimore dhe aktualisht shërben si truall i objekteve brenda rrethimit faktik. Objekti i paraqitur në Hartën Treguese të Regjistrimit (objekti i regjistruar) aktualisht nuk ekziston pasi është shembur.
  2. Prona me nr. pasurie 130/21 është me titull “Truall” dhe ndodhet në Belorta, Korçë. Prona ka një sipërfaqe të regjistruar totale prej 2240 m²  dhe aktualisht shërben si truall i objekteve brenda rrethimit faktik.
  3. Prona me nr. pasurie 130/157 me titull pronësie “Ndërtesë” dhe ndodhet në fshatin Belorta, Korçë. Prona ka një sipërfaqe gjurme ndërtese prej 60 m² dhe është e regjistruar për 2 kate. Objekti i regjistruar 2 katësh është projektuar për zyra por aktualisht nuk është në perdorim. Pasuria 130/157 nuk ka një akses të vetin ligjor dhe aksesin faktik e mundëson nëpërmjet pasurisë tjetër 130/21 e cila e rrethon pronën nga të gjitha anët.

Detaje

Sipërfaqja 1860m²

Për Shitje

400m² Sipërfaqje Trualli

9,810,000 Lekë

Sipërfaqje Ndërtimore 78m²

Truall,Arë dhe Ndërtesë

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?