Skip to main content

Truall dhe ndertese ne Pajove, Peqin

Pronat lokalizohen rreth 170 m në jug të Rrugës Nacionale “Peqin-Elbasan”, rreth 650 m në anën veriperëndimore të Fshatit Cengelaj dhe rreth 740 m në perëndim të Fshatit Lazarej. Infrastrukura e zonës në përgjithësi është e mirë. Rrugët Kryesore të zonës janë të shtruara dhe të asfaltuara. Rruga dytësore që mundëson aksesin e pronave në rrugën nacionale është pjesërisht e trajtuar me materiale inerte. Rruga nacionale “Peqin-Elbasan”, në të cilën prona ka akses nëpërmjet rrugës dytësore, është e shtruar dhe e asfaltuar.Zona ku ndodhen pronat është një zonë periferike me karakter kryesisht industrial, rezidencial dhe bujqësor.Pronat jane te perbera nga dy ndertesa dhe trualle:1. Prona e pare ka një sipërfaqe të regjistruar të truallit prej 675 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi prej 675 m2. Ajo eshte një ndërtesë 2 kt e ndërtuar me konstruksion mbajtës me mure tulle 38 cm dhe soletë ndërkati betonarme.Kati perdhe përbëhet nga 1 Korridor ku është pozicionuar kafazi i shkallëve, 2 Ambjente Magazinimi, 1 Ambjent Shërbimi dhe 1 Depo.Një pjesë e Ambjentit të Magazinimit Nr 2 aktualisht është përshtatur për funksionimin si Mulli për bluarjen e grurit dhe misrit. Ndërsa Ambejnti i Shërbimit aktualisht shërben si pikë tregtimi të produkteve të brumit (Bukë).Kati i pare përbëhet nga 2 Ambjente Magazinimi dhe 1 Korridor ku është pozicionuar kafazi i shkallëve2. Prona e dyte ka një sipërfaqe të regjistruar të truallit prej 308 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi prej 130 m2.Ajo eshte një ndërtesë 5 kt+Bodrum, e ndërtuar me konstruksion me skelet betonarme, mure perimetral dhe ndarës tulle dhe soleta ndërkati betonarme.Ndertesa 5kt+bodrum ne cdo kat të saj përbëhet nga 1 Ambjent dhe kafazi i shkallëve që mundëson ngjitjen në katin pasardhës. Secili nga kat ka një funksion specifik referuar destinacionit të përdorimit të pronës si Fabrikë Mielli.Në të gjithë ndërtesën janë të montuar makineri të ndryshme, të cilat rezultojne se janë pjesë e strukturës së ndërtesës dhe janë të pacmontueshme.Trualli në pjesën më të madhe të tij është i zënë nga ndërtesa e ndërtuar mbi të dhe është i rrethuar me mure me blloqe betoni në anën perëndimore të tij dhe veriore të tij, ndërsa në anën jugore dhe lindore kufizohet nga ndërtesat.Zona ka një mbulim të saj me rrjetin e shpërndarjes së Energjisë elektrike apo rrjetin e shpërndarjes së ujit.
182/92   /   Sip.Tr.675 m2, Sip.Nd. 675 m2  /  Cmimi: nga 9,000,000 All shkon ne 6,800,000 All
182/101 /   Sip.Tr.308 m2, Sip.Nd.130 m2   /  Cmimi:  11,000,000 All      shkon ne 8,000,000 All


  • Okazion

Përshkrimi

Pronat lokalizohen rreth 170 m në jug të Rrugës Nacionale “Peqin-Elbasan”, rreth 650 m në anën veriperëndimore të Fshatit Cengelaj dhe rreth 740 m në perëndim të Fshatit Lazarej. Infrastrukura e zonës në përgjithësi është e mirë. Rrugët Kryesore të zonës janë të shtruara dhe të asfaltuara. Rruga dytësore që mundëson aksesin e pronave në rrugën nacionale është pjesërisht e trajtuar me materiale inerte. Rruga nacionale “Peqin-Elbasan”, në të cilën prona ka akses nëpërmjet rrugës dytësore, është e shtruar dhe e asfaltuar.

Zona ku ndodhen pronat është një zonë periferike me karakter kryesisht industrial, rezidencial dhe bujqësor.Pronat jane te perbera nga dy ndertesa dhe trualle:1. Prona e pare ka një sipërfaqe të regjistruar të truallit prej 675 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi prej 675 m2. Ajo eshte një ndërtesë 2 kt e ndërtuar me konstruksion mbajtës me mure tulle 38 cm dhe soletë ndërkati betonarme.Kati perdhe përbëhet nga 1 Korridor ku është pozicionuar kafazi i shkallëve, 2 Ambjente Magazinimi, 1 Ambjent Shërbimi dhe 1 Depo.

Një pjesë e Ambjentit të Magazinimit Nr 2 aktualisht është përshtatur për funksionimin si Mulli për bluarjen e grurit dhe misrit. Ndërsa Ambejnti i Shërbimit aktualisht shërben si pikë tregtimi të produkteve të brumit (Bukë).Kati i pare përbëhet nga 2 Ambjente Magazinimi dhe 1 Korridor ku është pozicionuar kafazi i shkallëve2. Prona e dyte ka një sipërfaqe të regjistruar të truallit prej 308 m2 dhe sipërfaqe ndërtimi prej 130 m2.Ajo eshte një ndërtesë 5 kt+Bodrum, e ndërtuar me konstruksion me skelet betonarme, mure perimetral dhe ndarës tulle dhe soleta ndërkati betonarme.

Ndertesa 5kt+bodrum ne cdo kat të saj përbëhet nga 1 Ambjent dhe kafazi i shkallëve që mundëson ngjitjen në katin pasardhës. Secili nga kat ka një funksion specifik referuar destinacionit të përdorimit të pronës si Fabrikë Mielli.

Në të gjithë ndërtesën janë të montuar makineri të ndryshme, të cilat rezultojne se janë pjesë e strukturës së ndërtesës dhe janë të pacmontueshme.Trualli në pjesën më të madhe të tij është i zënë nga ndërtesa e ndërtuar mbi të dhe është i rrethuar me mure me blloqe betoni në anën perëndimore të tij dhe veriore të tij, ndërsa në anën jugore dhe lindore kufizohet nga ndërtesat.Zona ka një mbulim të saj me rrjetin e shpërndarjes së Energjisë elektrike apo rrjetin e shpërndarjes së ujit.

182/92   /   Sip.Tr.675 m2, Sip.Nd. 675 m2  /  Cmimi: nga 9,000,000 All shkon ne 6,800,000 All

182/101 /   Sip.Tr.308 m2, Sip.Nd.130 m2   /  Cmimi:  11,000,000 All      shkon ne 8,000,000 All

Detaje

983m² Sipërfaqja

2856 Zona Kadastrale

Per Shitje

983m² Sipërfaqje Trualli

14,800,000 Leke

805m² Sipërfaqje Ndertese

Certifikatë pronësie

TRUALL DHE NDERTESE NE PAJOVE, PEQIN

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?