Skip to main content

Truall dhe ndertese ne Badelonje, Permet

Nëpërmjet rrugës dytësore, në një distancë prej rreth 100 m, prona ka akses në rrugën Nacionale “Përmet-Leskovik”, e cila është e shtruar dhe e asfaltuar, me 1 korsi në secilin drejtim, kjo e ben infrastrukturen e prones shume te favorshme.Ajo është Truall me siperfaqe 544 m2 dhe një ndërtesë me siperfaqe 87.88, 2 kateshe e ndërtuar me konstruksion me skelet betonarme, mure ndarës dhe perimetral prej tulle të lehtësuar dhe soletë ndërkati betonarme. Fasada e ndërtesës është e suvatuar dhe e lyer, e ndërthurur me vetrata duralumini.Ndërtesa aktualisht nuk është e vënë në shfrytëzim, por më parë ka funksionuar si Ambjent komercial, Bar-Restorant+Hotel.Kati përdhe i ndërtesës ka një sipërfaqe të matur në terren prej 205 m2 dhe të regjistruar prej 87.88 m2. Ky kat ka destinacion përdorimi si Njësi Shërbimi, Bar-Restorant.Kati i parë i ndërtesës ka një sipërfaqe të matur në terren prej 248 m2. Ky kat ka destinacion përdorimi si Dhoma Hoteli por aktualisht është pa funksion.Veranda është e shtruar me pllaka guri në formën e mozaikëve dhe është e rrethuar me kangjëlla metalike me ngjyrë jeshile.Ndërtesa objekt vlerësimi është e lidhur me rrjetin kryesor të shpërndarjes së Energjisë Elektrike, rrjetin e kanalizimeve si dhe rrjetin e shpërndarjes së ujit të pijshëm.


  • Shitur

Përshkrimi

Nëpërmjet rrugës dytësore, në një distancë prej rreth 100 m, prona ka akses në rrugën Nacionale “Përmet-Leskovik”, e cila është e shtruar dhe e asfaltuar, me 1 korsi në secilin drejtim, kjo e ben infrastrukturen e prones shume te favorshme.Ajo është Truall me siperfaqe 544 m2 dhe një ndërtesë me siperfaqe 87.88, 2 kateshe e ndërtuar me konstruksion me skelet betonarme, mure ndarës dhe perimetral prej tulle të lehtësuar dhe soletë ndërkati betonarme. Fasada e ndërtesës është e suvatuar dhe e lyer, e ndërthurur me vetrata duralumini.Ndërtesa aktualisht nuk është e vënë në shfrytëzim, por më parë ka funksionuar si Ambjent komercial, Bar-Restorant+Hotel.Kati përdhe i ndërtesës ka një sipërfaqe të matur në terren prej 205 m2 dhe të regjistruar prej 87.88 m2. Ky kat ka destinacion përdorimi si Njësi Shërbimi, Bar-Restorant.Kati i parë i ndërtesës ka një sipërfaqe të matur në terren prej 248 m2. Ky kat ka destinacion përdorimi si Dhoma Hoteli por aktualisht është pa funksion.Veranda është e shtruar me pllaka guri në formën e mozaikëve dhe është e rrethuar me kangjëlla metalike me ngjyrë jeshile.Ndërtesa objekt vlerësimi është e lidhur me rrjetin kryesor të shpërndarjes së Energjisë Elektrike, rrjetin e kanalizimeve si dhe rrjetin e shpërndarjes së ujit të pijshëm.

Detaje

631.88m² Sipërfaqja

1071 Zona Kadastrale

544m² Sipërfaqje Trualli

Vërtetim Hipotekor

87.88m² Sipërfaqje Ndertese

Shitur

TRUALL DHE NDERTESE NE BADELONJE, PERMET

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?