Skip to main content

Truall dhe ndertese ish-depo karburanti ne Mjede Shkoder

Okazion: Çmimi për këtë pasuri ka ndryshuar nga 23,900,000 All në  21,450,000 All

Prona eshte e tipit Truall e Ndertese (Ish-Depo Karburanti) dhe shtrihet rreth 1.5km ne jugperendim te fshatit Mjede, te Bashkise se Vaut Dejes.Zona përreth kësaj prone eshte nje zone me karakter bujqesor, residencial dhe komercial.Ne juglindje te saj ndodhet stacioni hekurudhor i Mjedes dhe ne verilindje hidrocentrali i Vaut te Dejes. Trualli ka siperfaqe  20.204 M2 ndersa ndertesat jane ne total 13.000 M2. Mbi kete truall ndodhen objekte, paisje dhe linja/pjese linja teknologjike te nje ish Pike Depozitimi dhe Tregetimi me shumice te karburantit.Trualli shtrihet mbi nje siperfaqe te rrafshet, e pozicionuar  midis rruges nacionale MjedeShkoder dhe lumit Drin .Eshte i organizuar ne kater pjese, te ndara funksionalisht nga njera tjetra.Ndertesat jane disa godina me nje siperfaqe totale prej 13.000 m2Zona pershkohet nga rruga nacionale Mjede-Vau Dejes dhe Mjede-Shkoder, si dhe rruge te brendshme te zones. Rruget kryesore jane te asfaltuara, ndersa ato dytesore te shtruara vetem me çakell.


  • Okazion

Përshkrimi

Okazion: Çmimi për këtë pasuri ka ndryshuar nga 23,900,000 All në  21,450,000 All

Prona eshte e tipit Truall e Ndertese (Ish-Depo Karburanti) dhe shtrihet rreth 1.5km ne jugperendim te fshatit Mjede, te Bashkise se Vaut Dejes.Zona përreth kësaj prone eshte nje zone me karakter bujqesor, residencial dhe komercial.Ne juglindje te saj ndodhet stacioni hekurudhor i Mjedes dhe ne verilindje hidrocentrali i Vaut te Dejes. Trualli ka siperfaqe  20.204 M2 ndersa ndertesat jane ne total 13.000 M2. Mbi kete truall ndodhen objekte, paisje dhe linja/pjese linja teknologjike te nje ish Pike Depozitimi dhe Tregetimi me shumice te karburantit.Trualli shtrihet mbi nje siperfaqe te rrafshet, e pozicionuar  midis rruges nacionale MjedeShkoder dhe lumit Drin .Eshte i organizuar ne kater pjese, te ndara funksionalisht nga njera tjetra.Ndertesat jane disa godina me nje siperfaqe totale prej 13.000 m2Zona pershkohet nga rruga nacionale Mjede-Vau Dejes dhe Mjede-Shkoder, si dhe rruge te brendshme te zones. Rruget kryesore jane te asfaltuara, ndersa ato dytesore te shtruara vetem me çakell.

Detaje

33204m² Sipërfaqja

2702 Zona Kadastrale

Okazion

20204m² Sipërfaqje Trualli

16,800,000 Leke

13000m² Sipërfaqje Ndertese

Certifikatë pronësie

Truall dhe ndertese ish-depo karburanti ne Mjede Shkoder

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?