Skip to main content

Truall dhe ndertese ne Vlore

Zona ku ndodhet pronaeshte e pajisur me infrastrukturen kryesore te nevojshme per banim dhe zhvillim aktiviteti komercial. Ndertesa magazine eshte me konstruksion themele tip plinta b/a, kollona, trare b/a dhe solete b/a. Muret dhe tavani jane te suvatuar, ndersa dyshemeja eshte e shtruar me pllaka gresi te nje cilesie relativisht te mire.Muret ne ambientet ndihmese jane veshur pjeserisht me pllaka majolike dhe pjeserisht jane suvatuar dhe lyer me boje. Tavani eshte i suvatuar dhe lyer me boje.Ndertesa ka nje lartesi rreth 4.0 m. Dritaret jane prej druri dhe jane pajisur me kangjelle mbrojtese.Cmimi shkon nga 5,100,000 Leke ne 4,700,000 Leke


  • Shitur

Përshkrimi

Zona ku ndodhet pronaeshte e pajisur me infrastrukturen kryesore te nevojshme per banim dhe zhvillim aktiviteti komercial. Ndertesa magazine eshte me konstruksion themele tip plinta b/a, kollona, trare b/a dhe solete b/a. Muret dhe tavani jane te suvatuar, ndersa dyshemeja eshte e shtruar me pllaka gresi te nje cilesie relativisht te mire.Muret ne ambientet ndihmese jane veshur pjeserisht me pllaka majolike dhe pjeserisht jane suvatuar dhe lyer me boje. Tavani eshte i suvatuar dhe lyer me boje.Ndertesa ka nje lartesi rreth 4.0 m. Dritaret jane prej druri dhe jane pajisur me kangjelle mbrojtese.Cmimi shkon nga 5,100,000 Leke ne 4,700,000 Leke

Detaje

1 Dhome

282m² Sipërfaqje Trualli

Certifikatë pronësie

1 Banjo

250m² Sipërfaqje Ndertese

Shitur

532m² Sipërfaqja

8605 Zona Kadastrale

4,700,000 Leke

Truall dhe ndertese ne Vlore

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?