Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

Raporti financiar gjashtëmujor për vitin 2022

  • Të ardhurat neto nga interesi u rritën me 23% nga tremujori i mëparshëm, për shkak të normave më të larta në EQ and EJL si dhe vlerësimi i  EURRUB.
  • Të ardhurat neto nga tarifat dhe komisionet u rritën me 29% nga tremujori i mëparshëm, në veçanti në sajë të aktivitetit të fuqishëm e të vazhdueshëm të klientëve dhe biznesit FX në Rusi.
  • Raporti i provigjionimit u rrit ndjeshëm me 0.86%, krahasuar me një vit më parë, shtyrë kryesisht nga mbivendosjet e  akumulimit dhe uljet makro.
  • Kreditë u rritën me 7% krahasuar me një vit më parë, mbështetur nga fokusi i tregjeve të EQ and EJL.
  • Fitimi i konsoliduar prej 1,712 milionë euro krahasuar me një vit më parë, duke përfshirë  fitimin neto prej 453 milion euro nga shitja e njësisë bullgare.
  • Raporti CET1 shënoi 13.4% (i përkohshëm, duke përfshirë rezultatin krahasuar me një vit më parë), duke përfshirë 75 pika bazë nga shitja e njësisë bullgare, dhe pavarësisht inflacionit RWA dhe risk kostoje më të lartë në Europën Lindore.
  • Kjo përmbledhje është përditësuar

Për të lexuar raportin e plotë klikoni këtu


  • Deklaratë për shtyp
  • 4 min për t'u lexuar