15.01.2019

Banka Blen

1 USD = 106 Leke

1 EUR = 122 Leke

1 GBP = 137.4 Leke

1 CAD = 79.21 Leke

1 CHF = 108.11 Leke

1 AUD = 75.65 Leke

15.01.2019

Banka Shet

1 USD = 112 Leke

1 EUR = 128 Leke

1 GBP = 143.4 Leke

1 CAD = 85.21 Leke

1 CHF = 114.11 Leke

1 AUD = 81.65 Leke

15.01.2019

Banka Blen

1 USD = 106 Leke

1 EUR = 122 Leke

1 GBP = 137.4 Leke

1 CAD = 79.21 Leke

1 CHF = 108.11 Leke

1 AUD = 75.65 Leke

15.01.2019

Banka Shet

1 USD = 112 Leke

1 EUR = 128 Leke

1 GBP = 143.4 Leke

1 CAD = 85.21 Leke

1 CHF = 114.11 Leke

1 AUD = 81.65 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen