31.05.2023

Banka Blen

1 USD = 101.3 Leke

1 EUR = 108.5 Leke

1 GBP = 124.2 Leke

1 CAD = 72.4 Leke

1 CHF = 110.05 Leke

1 AUD = 63.7 Leke

31.05.2023

Banka Shet

1 USD = 104.3 Leke

1 EUR = 111.5 Leke

1 GBP = 130.2 Leke

1 CAD = 78.4 Leke

1 CHF = 116.05 Leke

1 AUD = 69.7 Leke

31.05.2023

Banka Blen

1 USD = 101.3 Leke

1 EUR = 108.5 Leke

1 GBP = 124.2 Leke

1 CAD = 72.4 Leke

1 CHF = 110.05 Leke

1 AUD = 63.7 Leke

31.05.2023

Banka Shet

1 USD = 104.3 Leke

1 EUR = 111.5 Leke

1 GBP = 130.2 Leke

1 CAD = 78.4 Leke

1 CHF = 116.05 Leke

1 AUD = 69.7 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu