24.07.2017

Banka Blen

1 USD = 110.9 Leke

1 EUR = 129.6 Leke

1 GBP = 145.05 Leke

1 CAD = 87.87 Leke

1 CHF = 117.4 Leke

1 AUD = 87.27 Leke

24.07.2017

Banka Shet

1 USD = 116.9 Leke

1 EUR = 135.6 Leke

1 GBP = 151.05 Leke

1 CAD = 93.87 Leke

1 CHF = 123.4 Leke

1 AUD = 93.27 Leke

24.07.2017

Banka Blen

1 USD = 110.9 Leke

1 EUR = 129.6 Leke

1 GBP = 145.05 Leke

1 CAD = 87.87 Leke

1 CHF = 117.4 Leke

1 AUD = 87.27 Leke

24.07.2017

Banka Shet

1 USD = 116.9 Leke

1 EUR = 135.6 Leke

1 GBP = 151.05 Leke

1 CAD = 93.87 Leke

1 CHF = 123.4 Leke

1 AUD = 93.27 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen