20.09.2017

Banka Blen

1 USD = 108.4 Leke

1 EUR = 130.6 Leke

1 GBP = 147.6 Leke

1 CAD = 87.75 Leke

1 CHF = 112.73 Leke

1 AUD = 86.57 Leke

20.09.2017

Banka Shet

1 USD = 114.4 Leke

1 EUR = 136.6 Leke

1 GBP = 153.6 Leke

1 CAD = 93.75 Leke

1 CHF = 118.73 Leke

1 AUD = 92.57 Leke

20.09.2017

Banka Blen

1 USD = 108.4 Leke

1 EUR = 130.6 Leke

1 GBP = 147.6 Leke

1 CAD = 87.75 Leke

1 CHF = 112.73 Leke

1 AUD = 86.57 Leke

20.09.2017

Banka Shet

1 USD = 114.4 Leke

1 EUR = 136.6 Leke

1 GBP = 153.6 Leke

1 CAD = 93.75 Leke

1 CHF = 118.73 Leke

1 AUD = 92.57 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen