27.01.2023

Banka Blen

1 USD = 105.7 Leke

1 EUR = 115 Leke

1 GBP = 129.65 Leke

1 CAD = 77.4 Leke

1 CHF = 113.25 Leke

1 AUD = 73.15 Leke

27.01.2023

Banka Shet

1 USD = 108.7 Leke

1 EUR = 118 Leke

1 GBP = 135.65 Leke

1 CAD = 83.4 Leke

1 CHF = 119.25 Leke

1 AUD = 79.15 Leke

27.01.2023

Banka Blen

1 USD = 105.7 Leke

1 EUR = 115 Leke

1 GBP = 129.65 Leke

1 CAD = 77.4 Leke

1 CHF = 113.25 Leke

1 AUD = 73.15 Leke

27.01.2023

Banka Shet

1 USD = 108.7 Leke

1 EUR = 118 Leke

1 GBP = 135.65 Leke

1 CAD = 83.4 Leke

1 CHF = 119.25 Leke

1 AUD = 79.15 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu