13.11.2018

Banka Blen

1 USD = 107.7 Leke

1 EUR = 121.5 Leke

1 GBP = 139.5 Leke

1 CAD = 80.69 Leke

1 CHF = 106.57 Leke

1 AUD = 76.76 Leke

13.11.2018

Banka Shet

1 USD = 113.7 Leke

1 EUR = 127.5 Leke

1 GBP = 145.5 Leke

1 CAD = 86.69 Leke

1 CHF = 112.57 Leke

1 AUD = 82.76 Leke

13.11.2018

Banka Blen

1 USD = 107.7 Leke

1 EUR = 121.5 Leke

1 GBP = 139.5 Leke

1 CAD = 80.69 Leke

1 CHF = 106.57 Leke

1 AUD = 76.76 Leke

13.11.2018

Banka Shet

1 USD = 113.7 Leke

1 EUR = 127.5 Leke

1 GBP = 145.5 Leke

1 CAD = 86.69 Leke

1 CHF = 112.57 Leke

1 AUD = 82.76 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen