19.03.2019

Banka Blen

1 USD = 107.1 Leke

1 EUR = 122 Leke

1 GBP = 143.15 Leke

1 CAD = 79.6 Leke

1 CHF = 107.09 Leke

1 AUD = 75.12 Leke

19.03.2019

Banka Shet

1 USD = 113.1 Leke

1 EUR = 128 Leke

1 GBP = 149.15 Leke

1 CAD = 85.6 Leke

1 CHF = 113.09 Leke

1 AUD = 81.12 Leke

19.03.2019

Banka Blen

1 USD = 107.1 Leke

1 EUR = 122 Leke

1 GBP = 143.15 Leke

1 CAD = 79.6 Leke

1 CHF = 107.09 Leke

1 AUD = 75.12 Leke

19.03.2019

Banka Shet

1 USD = 113.1 Leke

1 EUR = 128 Leke

1 GBP = 149.15 Leke

1 CAD = 85.6 Leke

1 CHF = 113.09 Leke

1 AUD = 81.12 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen