02.04.2020

Banka Blen

1 USD = 111.2 Leke

1 EUR = 122.6 Leke

1 GBP = 140.1 Leke

1 CAD = 78.15 Leke

1 CHF = 116.15 Leke

1 AUD = 66.7 Leke

02.04.2020

Banka Shet

1 USD = 121.2 Leke

1 EUR = 132.6 Leke

1 GBP = 148.1 Leke

1 CAD = 86.15 Leke

1 CHF = 124.15 Leke

1 AUD = 74.7 Leke

02.04.2020

Banka Blen

1 USD = 111.2 Leke

1 EUR = 122.6 Leke

1 GBP = 140.1 Leke

1 CAD = 78.15 Leke

1 CHF = 116.15 Leke

1 AUD = 66.7 Leke

02.04.2020

Banka Shet

1 USD = 121.2 Leke

1 EUR = 132.6 Leke

1 GBP = 148.1 Leke

1 CAD = 86.15 Leke

1 CHF = 124.15 Leke

1 AUD = 74.7 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen