24.01.2020

Banka Blen

1 USD = 107.3 Leke

1 EUR = 118.9 Leke

1 GBP = 143.19 Leke

1 CAD = 82.51 Leke

1 CHF = 112.27 Leke

1 AUD = 74.01 Leke

24.01.2020

Banka Shet

1 USD = 113.3 Leke

1 EUR = 124.9 Leke

1 GBP = 146.19 Leke

1 CAD = 85.51 Leke

1 CHF = 115.27 Leke

1 AUD = 77.01 Leke

24.01.2020

Banka Blen

1 USD = 107.3 Leke

1 EUR = 118.9 Leke

1 GBP = 143.19 Leke

1 CAD = 82.51 Leke

1 CHF = 112.27 Leke

1 AUD = 74.01 Leke

24.01.2020

Banka Shet

1 USD = 113.3 Leke

1 EUR = 124.9 Leke

1 GBP = 146.19 Leke

1 CAD = 85.51 Leke

1 CHF = 115.27 Leke

1 AUD = 77.01 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen