13.07.2020

Banka Blen

1 USD = 108 Leke

1 EUR = 122.5 Leke

1 GBP = 135.65 Leke

1 CAD = 77.75 Leke

1 CHF = 113.55 Leke

1 AUD = 73.4 Leke

13.07.2020

Banka Shet

1 USD = 111 Leke

1 EUR = 125.5 Leke

1 GBP = 141.65 Leke

1 CAD = 83.75 Leke

1 CHF = 119.55 Leke

1 AUD = 79.4 Leke

13.07.2020

Banka Blen

1 USD = 108 Leke

1 EUR = 122.5 Leke

1 GBP = 135.65 Leke

1 CAD = 77.75 Leke

1 CHF = 113.55 Leke

1 AUD = 73.4 Leke

13.07.2020

Banka Shet

1 USD = 111 Leke

1 EUR = 125.5 Leke

1 GBP = 141.65 Leke

1 CAD = 83.75 Leke

1 CHF = 119.55 Leke

1 AUD = 79.4 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu