16.05.2018

Banka Blen

1 USD = 103.7 Leke

1 EUR = 124.2 Leke

1 GBP = 141.6 Leke

1 CAD = 80.31 Leke

1 CHF = 103.64 Leke

1 AUD = 77.16 Leke

16.05.2018

Banka Shet

1 USD = 109.7 Leke

1 EUR = 130.2 Leke

1 GBP = 147.6 Leke

1 CAD = 86.31 Leke

1 CHF = 109.64 Leke

1 AUD = 83.16 Leke

16.05.2018

Banka Blen

1 USD = 103.7 Leke

1 EUR = 124.2 Leke

1 GBP = 141.6 Leke

1 CAD = 80.31 Leke

1 CHF = 103.64 Leke

1 AUD = 77.16 Leke

16.05.2018

Banka Shet

1 USD = 109.7 Leke

1 EUR = 130.2 Leke

1 GBP = 147.6 Leke

1 CAD = 86.31 Leke

1 CHF = 109.64 Leke

1 AUD = 83.16 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen