21.03.2018

Banka Blen

1 USD = 102 Leke

1 EUR = 125.8 Leke

1 GBP = 144.24 Leke

1 CAD = 77.56 Leke

1 CHF = 106.94 Leke

1 AUD = 77.81 Leke

21.03.2018

Banka Shet

1 USD = 108 Leke

1 EUR = 131.8 Leke

1 GBP = 150.24 Leke

1 CAD = 83.56 Leke

1 CHF = 112.94 Leke

1 AUD = 83.81 Leke

21.03.2018

Banka Blen

1 USD = 102 Leke

1 EUR = 125.8 Leke

1 GBP = 144.24 Leke

1 CAD = 77.56 Leke

1 CHF = 106.94 Leke

1 AUD = 77.81 Leke

21.03.2018

Banka Shet

1 USD = 108 Leke

1 EUR = 131.8 Leke

1 GBP = 150.24 Leke

1 CAD = 83.56 Leke

1 CHF = 112.94 Leke

1 AUD = 83.81 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen