25.09.2020

Banka Blen

1 USD = 102.9 Leke

1 EUR = 120.7 Leke

1 GBP = 133.75 Leke

1 CAD = 77.8 Leke

1 CHF = 112.9 Leke

1 AUD = 73.35 Leke

25.09.2020

Banka Shet

1 USD = 108.9 Leke

1 EUR = 126.7 Leke

1 GBP = 136.75 Leke

1 CAD = 80.8 Leke

1 CHF = 115.9 Leke

1 AUD = 76.35 Leke

25.09.2020

Banka Blen

1 USD = 102.9 Leke

1 EUR = 120.7 Leke

1 GBP = 133.75 Leke

1 CAD = 77.8 Leke

1 CHF = 112.9 Leke

1 AUD = 73.35 Leke

25.09.2020

Banka Shet

1 USD = 108.9 Leke

1 EUR = 126.7 Leke

1 GBP = 136.75 Leke

1 CAD = 80.8 Leke

1 CHF = 115.9 Leke

1 AUD = 76.35 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu