20.10.2021

Banka Blen

1 USD = 101.6 Leke

1 EUR = 118.7 Leke

1 GBP = 143.25 Leke

1 CAD = 83.55 Leke

1 CHF = 112.2 Leke

1 AUD = 77.1 Leke

20.10.2021

Banka Shet

1 USD = 107.6 Leke

1 EUR = 124.7 Leke

1 GBP = 146.25 Leke

1 CAD = 86.55 Leke

1 CHF = 115.2 Leke

1 AUD = 80.1 Leke

20.10.2021

Banka Blen

1 USD = 101.6 Leke

1 EUR = 118.7 Leke

1 GBP = 143.25 Leke

1 CAD = 83.55 Leke

1 CHF = 112.2 Leke

1 AUD = 77.1 Leke

20.10.2021

Banka Shet

1 USD = 107.6 Leke

1 EUR = 124.7 Leke

1 GBP = 146.25 Leke

1 CAD = 86.55 Leke

1 CHF = 115.2 Leke

1 AUD = 80.1 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu