22.11.2017

Banka Blen

1 USD = 110.7 Leke

1 EUR = 130.6 Leke

1 GBP = 147.66 Leke

1 CAD = 86.12 Leke

1 CHF = 111.96 Leke

1 AUD = 83.09 Leke

22.11.2017

Banka Shet

1 USD = 116.7 Leke

1 EUR = 136.6 Leke

1 GBP = 153.66 Leke

1 CAD = 92.12 Leke

1 CHF = 117.96 Leke

1 AUD = 89.09 Leke

22.11.2017

Banka Blen

1 USD = 110.7 Leke

1 EUR = 130.6 Leke

1 GBP = 147.66 Leke

1 CAD = 86.12 Leke

1 CHF = 111.96 Leke

1 AUD = 83.09 Leke

22.11.2017

Banka Shet

1 USD = 116.7 Leke

1 EUR = 136.6 Leke

1 GBP = 153.66 Leke

1 CAD = 92.12 Leke

1 CHF = 117.96 Leke

1 AUD = 89.09 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen