13.07.2018

Banka Blen

1 USD = 105 Leke

1 EUR = 122.9 Leke

1 GBP = 139.16 Leke

1 CAD = 79.08 Leke

1 CHF = 104.68 Leke

1 AUD = 77.09 Leke

13.07.2018

Banka Shet

1 USD = 111 Leke

1 EUR = 128.9 Leke

1 GBP = 145.16 Leke

1 CAD = 85.08 Leke

1 CHF = 110.68 Leke

1 AUD = 83.09 Leke

13.07.2018

Banka Blen

1 USD = 105 Leke

1 EUR = 122.9 Leke

1 GBP = 139.16 Leke

1 CAD = 79.08 Leke

1 CHF = 104.68 Leke

1 AUD = 77.09 Leke

13.07.2018

Banka Shet

1 USD = 111 Leke

1 EUR = 128.9 Leke

1 GBP = 145.16 Leke

1 CAD = 85.08 Leke

1 CHF = 110.68 Leke

1 AUD = 83.09 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen