Skip to main content

Biznesi SME: Platforma digjitale për bizneset SME

Produktet tona ofrojnë gjerësisht mundësi efiçente për të menaxhuar bizneset tuaja.

Çfarë produktesh ofrojmë?

Biznese Mikro
Biznese SE

Kursi valutor

Përfitoni nga kursi i mirë që Raiffeisen Bank ofron, për të kryer shkëmbime valutore në llogaritë tuaja në çdo degë/agjensi të rrjetit të Bankës Raiffeisen në Shqipëri.