06.02.2023

Banka Blen

1 USD = 104.6 Leke

1 EUR = 113.1 Leke

1 GBP = 128.25 Leke

1 CAD = 78.8 Leke

1 CHF = 114.75 Leke

1 AUD = 73.1 Leke

06.02.2023

Banka Shet

1 USD = 110.6 Leke

1 EUR = 119.1 Leke

1 GBP = 131.25 Leke

1 CAD = 81.8 Leke

1 CHF = 117.75 Leke

1 AUD = 76.1 Leke

06.02.2023

Banka Blen

1 USD = 104.6 Leke

1 EUR = 113.1 Leke

1 GBP = 128.25 Leke

1 CAD = 78.8 Leke

1 CHF = 114.75 Leke

1 AUD = 73.1 Leke

06.02.2023

Banka Shet

1 USD = 110.6 Leke

1 EUR = 119.1 Leke

1 GBP = 131.25 Leke

1 CAD = 81.8 Leke

1 CHF = 117.75 Leke

1 AUD = 76.1 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu