07.08.2020

Banka Blen

1 USD = 103 Leke

1 EUR = 122.2 Leke

1 GBP = 134.1 Leke

1 CAD = 75.25 Leke

1 CHF = 111.65 Leke

1 AUD = 72.35 Leke

07.08.2020

Banka Shet

1 USD = 106 Leke

1 EUR = 125.2 Leke

1 GBP = 140.1 Leke

1 CAD = 81.25 Leke

1 CHF = 117.65 Leke

1 AUD = 78.35 Leke

07.08.2020

Banka Blen

1 USD = 103 Leke

1 EUR = 122.2 Leke

1 GBP = 134.1 Leke

1 CAD = 75.25 Leke

1 CHF = 111.65 Leke

1 AUD = 72.35 Leke

07.08.2020

Banka Shet

1 USD = 106 Leke

1 EUR = 125.2 Leke

1 GBP = 140.1 Leke

1 CAD = 81.25 Leke

1 CHF = 117.65 Leke

1 AUD = 78.35 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu