06.07.2022

Banka Blen

1 USD = 114.1 Leke

1 EUR = 117.1 Leke

1 GBP = 135.15 Leke

1 CAD = 85.75 Leke

1 CHF = 116.35 Leke

1 AUD = 75.65 Leke

06.07.2022

Banka Shet

1 USD = 117.1 Leke

1 EUR = 120.1 Leke

1 GBP = 141.15 Leke

1 CAD = 91.75 Leke

1 CHF = 122.35 Leke

1 AUD = 81.65 Leke

06.07.2022

Banka Blen

1 USD = 114.1 Leke

1 EUR = 117.1 Leke

1 GBP = 135.15 Leke

1 CAD = 85.75 Leke

1 CHF = 116.35 Leke

1 AUD = 75.65 Leke

06.07.2022

Banka Shet

1 USD = 117.1 Leke

1 EUR = 120.1 Leke

1 GBP = 141.15 Leke

1 CAD = 91.75 Leke

1 CHF = 122.35 Leke

1 AUD = 81.65 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu