19.11.2019

Banka Blen

1 USD = 109.2 Leke

1 EUR = 121 Leke

1 GBP = 140.43 Leke

1 CAD = 80.86 Leke

1 CHF = 108.86 Leke

1 AUD = 72.26 Leke

19.11.2019

Banka Shet

1 USD = 112.2 Leke

1 EUR = 124 Leke

1 GBP = 146.43 Leke

1 CAD = 86.86 Leke

1 CHF = 114.86 Leke

1 AUD = 78.26 Leke

19.11.2019

Banka Blen

1 USD = 109.2 Leke

1 EUR = 121 Leke

1 GBP = 140.43 Leke

1 CAD = 80.86 Leke

1 CHF = 108.86 Leke

1 AUD = 72.26 Leke

19.11.2019

Banka Shet

1 USD = 112.2 Leke

1 EUR = 124 Leke

1 GBP = 146.43 Leke

1 CAD = 86.86 Leke

1 CHF = 114.86 Leke

1 AUD = 78.26 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen