13.09.2019

Banka Blen

1 USD = 106.5 Leke

1 EUR = 118.4 Leke

1 GBP = 132.55 Leke

1 CAD = 79.81 Leke

1 CHF = 107.91 Leke

1 AUD = 72.23 Leke

13.09.2019

Banka Shet

1 USD = 112.5 Leke

1 EUR = 124.4 Leke

1 GBP = 138.55 Leke

1 CAD = 85.81 Leke

1 CHF = 113.91 Leke

1 AUD = 78.23 Leke

13.09.2019

Banka Blen

1 USD = 106.5 Leke

1 EUR = 118.4 Leke

1 GBP = 132.55 Leke

1 CAD = 79.81 Leke

1 CHF = 107.91 Leke

1 AUD = 72.23 Leke

13.09.2019

Banka Shet

1 USD = 112.5 Leke

1 EUR = 124.4 Leke

1 GBP = 138.55 Leke

1 CAD = 85.81 Leke

1 CHF = 113.91 Leke

1 AUD = 78.23 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen