03.07.2020

Banka Blen

1 USD = 109.1 Leke

1 EUR = 122.7 Leke

1 GBP = 135 Leke

1 CAD = 78.6 Leke

1 CHF = 113.95 Leke

1 AUD = 73.7 Leke

03.07.2020

Banka Shet

1 USD = 112.1 Leke

1 EUR = 125.7 Leke

1 GBP = 141 Leke

1 CAD = 84.6 Leke

1 CHF = 119.95 Leke

1 AUD = 79.7 Leke

03.07.2020

Banka Blen

1 USD = 109.1 Leke

1 EUR = 122.7 Leke

1 GBP = 135 Leke

1 CAD = 78.6 Leke

1 CHF = 113.95 Leke

1 AUD = 73.7 Leke

03.07.2020

Banka Shet

1 USD = 112.1 Leke

1 EUR = 125.7 Leke

1 GBP = 141 Leke

1 CAD = 84.6 Leke

1 CHF = 119.95 Leke

1 AUD = 79.7 Leke

Na Kontaktoni

Për cdo pyetje të përgjithshme për bankën, produktet dhe shërbimet tona.

Rrjeti i degëve / ATM

Gjeni degën, agjensinë ose ATM më të afër Raiffeisen

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu