Një kartë për të gjitha nevojat!

Disa para ekstra zgjidhin punë gjithmonë! Jeta juaj lehtësohet me kartën e kreditit Mastercard nga Raiffeisen Bank. Paguani pa hezitim në dyqane ose online dhe shijoni plotësisht përfitimet e saj me skemat e bonusit, ofertat e cash-back përgjatë gjithë vitit.

 

DiagramDescription automatically generated

 

 

 

IconDescription automatically generatedPagesa pa kontakt deri në 4,500 LEK

 

  IconDescription automatically generatedFleksibilitet në pagesat mujore

 

 IconDescription automatically generated 0 komision në çdo blerje  

 

IconDescription automatically generatedOfrohet në dy monedha Lek dhe Euro

 

IconDescription automatically generated Karta shtesë (pa komision vitin e parë) deri në 3 persona 

 

 

Përfitimet tuaja

 

 Plan pagesash me këste mujore 3, 6, 12, 18 dhe 24 muaj, me 0% interes, si dhe 50%

 Ulje në komisionin e blerjes

 Limit kredie ofruar nga Banka në dispozicionin tuaj në çdo moment

 Perfitime nga ofertat tona cash-back

 

Dokumentat:

• Nevojitet vetëm një dokument identifikimi dhë një vërtetim të ardhurash*

*Banka rezervon gjithmonë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë në varësi të rastit

 

 

Listën e tregtarëve që ju mundësojnë të përfitoni nga avantazhet e kartava tona e gjeni këtu.