Llogari Rrjedhese

Me një llogari rrjedhese në Raiffeisen Bank, cdo gjë bëhet më e lehtë për ju!

Perfitimet

Nepermjet një llogari rrjedhëse ju mund tëkryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare, mund të bëni transferta, derdhje/tërheqje dhe pagesa të tjera.

Fleksibilitet 24/7

Me hapjen e Llogarisë Rrjedhëse, ju mund të kerkoni një Kartë Debiti VISA Electron, e cila ju mundëson:

 • tërheqjen e parave nga llogaria juaj Bankare 24 orë në ditë ne 7 ditë në javë, nepermjet rrjetit te Bankomateve Raiffeisen dhe cdo Bankomati qe mban logon VISA, brenda dhe jashte Shqiperise.
 • kryerjen e pagesave ne te gjitha POS qe mbajne logon VISA, brenda dhe jashte Shqiperise.

Siguri

Depozita ne Raffeisen Bank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimi te Depozitave - www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

Komoditet

Perdorimi i sherbimit Pagese Fikse Periodike nga llogaria rrjedhëse, ju mundeson:

 • Alternative komode kursimi. Mund të kaloni periodikisht dhë në mënyre automatike një shumë të përcaktuar nga Llogaria juaj rrjedhëse në një Depozite Extra duke pasur mundësi për të kursyer të ardhurat tuaja.

Transferta Automatike për pagesën e faturave utilitare

 • Shërbimet utilitare për te cilat ofrohet pagesa e faturave ne degë ose në mënyre automatike jane:
  • OSHEE
  • VODAFONE
  • ONE
  • ALBTELECOM
  • DIGITALB
  • ABCOM
  • UJESJELLESi

Faqet më të vizituara