Skip to main content

MËNYRAT E BANKINGUT: Jepi drejtim jetës tënde financiare me llogarinë rrjedhëse nga Raiffeisen Bank

Zbulo mënyrat e ndryshme të përdorimit të produkteve dhe shërbimeve tona

Çfarë mund të kryesh me një llogari rrjedhëse?

Transaksione bankare

Kryej transaksione të ndryshme bankare lehtësisht

Depozitim

Mundësi depozitimi parash pa pengesa

Tërheqje

Mundësi tërheqjeje parash pa pengesa

Pagesa

Transferta dhe pagesa të leverdisshme

Të kesh një llogari rrjedhëse në Raiffeisen Bank, lehtëson çdo gjë për ty.

Fleksibilitet 24/7

Kur hap një llogari rrjedhëse, ti ke mundësinë të kërkosh një kartë debiti VISA Electron, që të ofron përparësitë e mëposhtme: 

 • Tërheqje cash-i të leverdisshme nga llogaria rrjedhëse kurdo, kudo, nëpërmjet rrjetit të gjerë të ATM-ve Raiffeisen dhe të gjithë ATM-të që mbartin logon e VISA-s, në Shqipëri dhe jashtë.
 • Pagesa të lehta në të gjithë pikat e shitjeve (POS) që mbartin logon e VISA-s, në Shqipëri dhe jashtë.
 • Pagesa të thjeshtuara të faturave nëpërmjet shërbimit Pagesa Automatike e Faturave, që mundëson pagesat automatike të shërbimeve utilitare si fatura elektrike, fatura e furnizimit me ujë e më shumë, direkt nga llogaria jote rrjedhëse.

 

Siguri

Depozitat e tua në Raiffeisen Bank janë plotësisht të mbrojtura dhe të siguruara nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave - www.asd.gov.al, deri në shumën 2.500.000,00 Lek (dy milion e pesëqind mijë), në përputhje me dispozitat e Ligjit nr. 53/2014, dated 22.05.2014, "Mbi Sigurimin e Depozitave" i ndryshuar.

Rehati

 • Pagesa Fikse Periodike: Transferta të leverdisshme drejt palëve të treta nga llogaria jote rrjedhëse.
 • Kursime Elastike: Transferta Automatike në një Depozitë Flexi, e cila të lejon të ruash fitimet.
 • Kredi Konsumatore: Kredi të aksesueshme për shppenzime personale.
 • Kredi Hipotekore: Alternativa financimi për blerje prone.

 

Pagesa Automatike (Direct Debit) të shërbimeve utilitare :

 • OSHEE
 • VODAFONE
 • ONE
 • ALBTELECOM
 • DIGITALB
 • ABCOM
 • UJËSJELLËSI