Skip to main content
Home loans

KREDI TË PASIGURUARA: Kredia Personale

Merr deri në 3.000.000 LEK dhe shlyeji për 10 vjet 

Përfitimet e kredisë personale me ne

Nëse je individ me të ardhura lehtësisht të verifikueshme, ti do të gjesh zgjidhje të lehtë dhe përmirësosh jetën.

Financim i plotë i investimit nga 100,000 – 3,000,000 lekë
Deri në 120 këste
Pa nevojë për kolateral ose deklarim të qëllimit të kredisë
Apliko online, në Raiffeisen ON ose në degë

*Bazuar në segmentin e klientit dhe klasifikimit të riskut.

Manage your existing home loan

Çfarë dokumentesh duhen për aplikimin?

  • Kartë identiteti
  • Çertifikatë familjare
  • Deklaratë të ardhurash

    *Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë në raste të veçanta.

Kushtet

Nuk ka arsye të presësh gjatë për të realizuar një nevojë apo dëshirë, për veten apo për familjen. Kredia personale është mjeti financiar i duhur për të bërë çdo ëndërr realitet.

Overdrafti mund të shlyhet në çdo kohë

Klienti ka kontroll të plotë në përdorimin e Overdraftit të tij

Monedha e Overdraftit mund të jetë në Lek

Zotëruesit e një depozite me afat mund të aplikojnë për Overdraft dhe të vijojnë të fitojnë interes nga depozita