Skip to main content
Home loans

KREDI TË PASIGURUARA: Kredi Personale e Siguruar me Depozitë me Afat

E shpejtë, e sigurt dhe e thjeshtë! 

Ke një llogari depozite me afat në Raiffeisen Bank?

Nuk ka nevojë të mbyllni depozitën para kohe për shpenzime të paparashikuara. Ne ofrojmë asistencë duke të të ofruar një kredi të siguruar nga depozita jote. 

Kushtet

Fito interes të plotë nga depozita

 • Klientët Pagamarrës 6.0% fikse për 3 vjet
 • Klientët Standard 6.5% fikse për 3 vjet
 • Klientët Premium 5.7% fikse për 3 vjet

Procedura të shpejta dhe të thjeshta

 • Klientët Pagamarrës 7.0% fikse për 3 vjet
 • Klientët Standard 7.5% fikse për 3 vjet
 • Klientët Premium 6.7% fikse për 3 vjet

Norma konkurruese

 • Klientët Paga + : duke filluar nga Bono Thesari + 1.80%
 • Klientët Standard: duke filluar nga Bono Thesari + 2.30%
 • Klientët Premium : duke filluar nga Bono Thesari +1.55%

Nuk kërkohen dokumente justifikues

 • Klientët Paga + : duke filluar nga Euribor + 5.50%
 • Klientët Standard : duke filluar nga Euribor + 6.00%
 • Klientët Premium : duke filluar nga Bono Thesari + 5.25%

Monedha e kredisë mund të jetë e ndryshme nga monedha e depozitës.

Për kredinë ESG, do të aplikohet një ulje nga interesi standard bazuar në segmentin përkatës të klientit, në të dyja monedhat Lek dhe Euro.

Detaje

Maturimi i kredisëDeri në 25 vjet
Shuma e kredisëMin: 100.000 LEK - Maks: 12.000.000 LEK
Min: 800 EUR - Maks: 100.000 EUR
Përqindja e Financimitderi në 80% e vlerës së depozitës në varësi të monedhës
Norma e interesit
Për monedhën LEK : Bono Thesari 12M + 1.3%
Për monedhën EUR : Euribor + 4.8%
Tarifa e Administrimit
5000 Lek për klientët pagamarrës / 5% e shumës së kredisë për Klientët Jo-pagamarrës
Dokumentet e kërkuara

Dokument Identifikimi, Certifikatë Familjare, Kopje e Kontratës së Depozitës me Afat

*Banka rezervon të drejtën të dokumente shtesë në varësi të rastit. 

DepozitaMonedha e depozitës mund të jetë në Lek, USD dollar, Euro, Pound dhe ose CHF