Skip to main content

Kursime dhe Investime

Ne ju asistojmë në arritjen e qëllimeve tuaja financiare përmes zgjidhjeve të personalizuara.

Zgjidhjet tona për kursime dhe investime

Me mbështetjen tonë, mund të ndihesh i sigurt në vendimet e tua financiare dhe të hedhësh një hap drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme.

Përshtatni depozitën me nevojat tuaja!

Depozita me afat është një marrëveshje financiare midis bankës dhe klientit që specifikon kohëzgjatjen dhe shumën e depozitës. Bazuar në shumën e investuar, kohëzgjatjen, monedhën dhe frekuencën e kreditimit të interesit të parashikuar në kontratë, klienti përfiton pagesën e interesit. Kjo i lejon atij të përshtasë një plan investimi që mbështet kërkesat dhe qëllimet e tij unike financiare.

Termi të ardhura fikse i referohet një lloj investimi që ofron kthim të paracaktuar ose fiks në një periudhë kohe.  Kryesisht, përfshin investime si bono, certifikata depozite dhe instrumente të tjera borxhi. Ndryshe nga investimet e të ardhurave të ndryshueshme, ku kthimi luhatet në bazë të kushteve të tregut, investimet e të ardhurave fikse u ofrojnë investuesve një rrjedhë të parashikueshme të ardhurash. Këto investime janë zaakonisht tërheqëse për ata që kërkojnë kthim të qëndrueshëm dhe ruajtje kapitali. Tregu i të ardhurave fikse ofron një gamë opsionesh me maturitete, norma interesi dhe nivele risku të ndryshme, duke i lejuar investuesve të përshtasin portofolin e tyre bazuar në qëllimet e tyre financiare dhe tolerancën ndaj riskut. 

Doni të blini dhe të mbani një portofol të ardhurash fikse? 
Raiffeisen Bank mban investimet tuaja të sigurta duke ju ofruar shërbimin e kujdestarisë dhe duke i mbajtur në regjistrin e sigurisë. 

Të duhet ndihmë në gjetjen e zgjidhjes së duhur financiare?

Këshilluesit tanë janë këtu për t’iu përgjigjur pyetjeve të tua.

Këshillohu në degë

Ekspertët tanë janë të gatshëm të diskutojnë me ju në degët tona.

Kontakto qendrën tonë të kontaktit

Nga çdo rrjet celular pa pagesë.

Konsultohu me ekspertët tanë të investimeve

Telefono ekspertë tanë të investimeve dhe disktuto nevojat dhe shqetësimet e tua ose na dërgo një email.

Pse Raiffeisen?

Ka një numër të konsiderueshëm arsyesh pse Raiffeisen është partneri i duhur. Këto janë përparësitë kryesore për ty:

Je ne duar të sigurta

Raiffeisen Bank është pjesë e Grupit RBI – një grup bankar i mirëpozicionuar dhe fitues çmimesh në Europën Qendrore dhe Lindore.

Ne kemi ekspertizë dhe eksperiencë

Përfito nga ekspertiza dhe përvoja e këshilluesve tanë, e njohur ndërkombëtarisht.

Ne jemi banka më e rekomanduar

Ne krenohemi që jemi banka më e rekomanduar me NPS më të lartë (Rezultati i Promovimit Neto) në vend.