Skip to main content

Dërgo E-mail

Ju mund të dërgoni një mesazh drejt Raiffeisen Bank përmes Internet, si më poshtë:

Duke plotësuar formën e sugjerimeve në faqen e Bankës

Duke dërguar një e-mail në adresën info@raiffeisen.al (ku mund të ngarkoni materiale me prapashtesën .doc .jpg .pdf ).

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.
Pranoj Deklarata e pëlqimit