Skip to main content

Bashkohu me Raiffeisen: Zhblloko potencialin e llogarisë së pagesave

Zbulo mënyrat e ndryshme të përdorimit të produkteve dhe shërbimeve tona

Transaksione pagesash të leverdisshme

Gëzo leverdinë dhe thjeshtësinë e alternativave të pagesave.

Ndjekje e lehtë e shpenzimeve

Ndiq dhe monitoro pa mundim shpenzimet dhe transaksionet e tua. 

Menaxhim financiar i besueshëm

Mbaj financat e tua të sigurta dhe menaxhoji ato me lehtësi.

Integrim pa pengesa i shërbimit të pagesave

Integro pa pengesa një gamë të gjerë shërbimesh të pagesave për një prakticitet të shtuar. 

Të paturit e një llogarie pagesash në Raiffeisen Bank, thjeshtëson çdo gjë për ty.

Fleksibilitet 24/7

Kur hap një llogari pagesash, ti ke mundësinë të kërkosh një kartë debiti VISA Electron, që të ofron përparësitë e mëposhtme: 

  • Tërheqje cash-i të leverdisshme nga llogaria rrjedhëse kurdo, kudo, nëpërmjet rrjetit të gjerë të ATM-ve Raiffeisen dhe të gjithë ATM-të që mbartin logon e VISA-s, në Shqipëri dhe jashtë.
  • Pagesa të lehta në të gjithë pikat e shitjeve (POS) që mbartin logon e VISA-s, në Shqipëri dhe jashtë.

Shërbimi i Transferimit të Llogarisë së Pagesave

Banka ofron mundësinë e transferimit të llogarisë së pagesave nga banka në një ofrues tjetër të shërbimit. Për kryerjen e këtij procesi banka do të aplikojë rregullat e përcaktuara në Rregulloren e Bankës së Shqipërisë "Për Krahasueshmërinë E Tarifave Të Lidhura Me Llogaritë E Pagesave Dhe Për Shërbimin E Transferimit Të Llogarive Të Pagesave" miratuar nga Këshilli Mbikqyrës i Bankës së Shqipërisë, Vendim nr. 59 datë 21.12.2022.
Transferimi i llogarisë së pagesave do të realizohet bazuar në autorizimin e firmosur nga klienti. 

Siguri

Depozitat e tua në Raiffeisen Bank janë plotësisht të mbrojtura dhe të siguruara nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave - www.asd.gov.al, deri në shumën 2.500.000,00 Lek (dy milion e pesëqind mijë), në përputhje me dispozitat e Ligjit nr. 53/2014, dated 22.05.2014, "Mbi Sigurimin e Depozitave" i ndryshuar.

Pagesa Automatike (Direct Debit) të shërbimeve utilitare :

 
  • OSHEE
  • VODAFONE
  • ONE
  • ALBTELECOM
  • DIGITALB
  • ABCOM
  • UJESJELLESI