Skip to main content
Home loans

KrediFlash: Bëji dëshirat sfiduese realitet

 • deri në 3.000.000 Lekë
 • tërësisht online në pak minuta

Përfitimet e KrediFlash

Nëse je individ me të ardhura lehtësisht të verifikueshme, ti do të gjesh zgjidhje të lehtë dhe përmirësosh jetën.

Aplikim i shpejtë brenda pak minutash

Përfitoni nje kredi personale pa kolateral pa shkuar në degë

Dokumenta minimale

Vetëm kartë identiteti për klientët pagamarrës. Vërtetimin për kontributet e Sigurimeve Shoqërore nga e-Albania për klientët jo-pagamarrës

100% online

Aplikim, aprovim dhe disbursim kredie automatik. Identifikim dhe firmosje elektronike e thjeshtë dhe e sigurt

Si mund ta shfrytëzoni kapacitetin e KrediFlash?

Pushime: Bëji pushimet e ëndrrave realitet!

Ktheji në realitet fantazitë rreth pushimeve duke provuar mundësitë që të ofron KrediFlash. Kushdo meriton të bëjë pushime, dhe kjo është arsyeja pse kredia jonë e shpejtë tërësisht online ju ndihmon t’i realizoni ato në çdo moment. Shijoni lirinë për të eksploruar, relaksuar dhe krijuar kujtime të paharrueshme pa sforcuar buxhetin tuaj. Arratisja juaj e ëndrrave është e prekshme - le ta bëjmë atë realitet së bashku!

Mobilim: Bëje punën nga shtëpia realitet!

Je gati për ta bërë shtëpinë edhe më të përshtatshme për përditshmërinë tënde? Me KrediFlash e bëni mobilimin e shtëpisë akoma më të thjeshtë dhe pa stres. Merr kredi të shpejtë online në pak minuta pa kolateral dhe thuaj lamtumirë pritjes dhe shijo punën nga rehatia e shtëpisë së ëndrrave me një hapësire më komode dhe më të bukur. Zyra jote nga shtëpia është vetëm një kredi larg!

Shëndetin: Bëje buzëqeshjen Hollivudiane realitet

Kujdesu për shëndetin me KrediFlash nëse keni nevojë për fonde për shpenzimet mjekësore. KrediFlash e bën më të lehtë për ju. Investoni në mirëqenien tuaj pa stres. Zbulo mundësine e financimit të shpejtë që të ofrohet sot për një të ardhme të shëndetshme. Merr kredi krejtësisht online në pak minuta. Shëndeti juaj ka rëndësi dhe ne jemi këtu për t'ju ndihmuar!

Shkollimi: Investoni në të ardhmen tuaj me KrediFlash

Ne besojmë në fuqinë e arsimit. KrediFlash është krijuar për të bërë realitet projektet tuaja akademike per tarifat e shkollimit, materialet shkollore apo shpenzimet e tjera arsimore. Kredi tërësisht online pa kolateral në pak minuta ofron një zgjidhje të menjëhershme. Eksploroni KrediFlash sot dhe hidhni hapin e parë drejt një të ardhmeje më të ndritshme studimi. Ëndrrat dhe edukimi juaj - ne jemi këtu për t’i bëre realitet!

Çfarë duhet të di përpara se të aplikoj?

Jam pagëmarrës në Raiffeisen Bank

 1. Duhet të jeni klient i Raiffeisen Bank
 2. Do të meret në konsideratë te ardhura nga paga qe kreditohet ne Raiffeisen Bank.
 3. Duhet të keni shtetësi shqiptare, të punoni dhe jetoni në Shqipëri.
 4. Duhet të jeni të paktën 18 vjeç në momentin e aplikimit të kredisë dhe të mos jeni më i madh se 65 vjeç në fund të afatit të kredisë.

Duhet të keni një pasaportë ose kartë identiteti të vlefshme e lëshuar nga shteti Shqiptar, e cila do të përdoret gjatë proçesit të identifikimit elektronik. Afati i skadencës së dokumentit nuk duhet të jetë më pak se 1 muaj nga moment i aplikimit.

Numri juaj personal i celularit do të përdoret gjatë proçesit të aplikimit për kredi dhe nënshkrimit elektronik të dokumentave. Gjitashtu duhet të keni një adresë personale e-mail te aksesueshme. Kjo adresë do të përdoret për ruatjen e aplikimit, njoftime dhe dërgimin e dokumentave te aplikimit.

Për proçesin e identifikimit elektronik kërkohet një telefon (smartphone) me kamera dhe mikrofon.

Shuma e këstit mujor do të tërhiqet automatikisht nga llogaria rrjedhëse në Raiffeisen bank në datën e këstit. Data finale e këstit do të përcaktohet në momentin e disbursimit të kredise. Sigurohuni që të keni të disponueshme shumën e duhur për këstin në llogarinë tuaj. Vonesa në shlyerje regjistrohet në Regjistrin e Kredive e cila është në dispozicion të të gjitha bankave. Kjo mund të sjell vështirësi në marrjen e produkteve të kredisë në të ardhmen (kredi, karta krediti, mbitërheqje të lejuara në llogarinë rrjedhëse dhe të tjera).

Nuk jam pagamarrës por kam llogari në Raiffeisen Bank

 1. Duhet të jeni klient i Raiffeisen bank
 2. Duhet të keni shtetësi shqiptare, të punoni dhe jetoni në Shqipëri.
 3. Do të meret në konsideratë e ardhura nga paga e vetëm një punësimi.
 4. Duhet të jeni të paktën 18 vjeç në momentin e aplikimit të kredisë dhe të mos jeni më i madh se 65 vjeç në fund të afatit të kredisë.

Duhet të keni një pasaportë ose kartë identiteti të vlefshme e lëshuar nga shteti Shqiptar, e cila do të përdoret gjatë proçesit të identifikimit elektronik. Afati i skadencës së dokumentit nuk duhet të jetë më pak se 1 muaj nga moment i aplikimit.

Vërtetimi i të ardhurave kryhet nepermjet dokumentit te e-Albania “Vërtetim për pagimin e kontributeve për Individin”. Për të aksesuar dhe shkarkuar dokumentin ne e-Albania, mund të klikoni këtu: https://e-albania.al/  duke kërkuar: “Vërtetim për pagimin e kontributeve për Individin”.

Numri juaj personal i celularit do të përdoret gjatë proçesit të aplikimit për kredi dhe nënshkrimit elektronik të dokumentave. Gjitashtu duhet të keni një adresë personale e-mail te aksesueshme. Kjo adresë do të përdoret për ruatjen e aplikimit, njoftime dhe dërgimin e dokumentave te aplikimit.

Për proçesin e identifikimit elektronik kërkohet një telefon (smartphone) me kamera dhe mikrofon.

Shuma e këstit mujor do të tërhiqet automatikisht nga llogaria rrjedhëse në Raiffeisen bank në datën e këstit. Data finale e këstit do të përcaktohet në momentin e disbursimit të kredise. Sigurohuni që të keni të disponueshme shumën e duhur për këstin në llogarinë tuaj. Vonesa në shlyerje regjistrohet në Regjistrin e Kredive e cila është në dispozicion të të gjitha bankave. Kjo mund të sjell vështirësi në marrjen e produkteve të kredisë në të ardhmen (kredi, karta krediti, mbitërheqje të lejuara në llogarinë rrjedhëse dhe të tjera).

Nuk kam llogari në Raiffeisen Bank

 1. Nuk duhet të jeni klient i Raiffeisen bank.
 2. Duhet të keni shtetësi shqiptare, të punoni dhe jetoni në Shqipëri.
 3. Duhet të keni minimalisht 6 muaj në vendin aktual të punës.
 4. Do të meret në konsideratë e ardhura nga paga e vetëm një punësimi.
 5. Duhet të jeni të paktën 18 vjeç në momentin e aplikimit të kredisë dhe të mos jeni më i madh se 65 vjeç në fund të afatit të kredisë.
 6. Duhet te jeni pronar ose bashkëpronar i vendbanimit tuaj aktual.

Duhet të keni një pasaportë ose kartë identiteti të vlefshme e lëshuar nga shteti Shqiptar, e cila do të përdoret gjatë proçesit të identifikimit elektronik. Afati i skadencës së dokumentit nuk duhet të jetë më pak se 1 muaj nga moment i aplikimit.

Vërtetimi i të ardhurave kryhet nepermjet dokumentit te e-Albania “Vërtetim për pagimin e kontributeve për Individin”. Për të aksesuar dhe shkarkuar dokumentin ne e-Albania, mund të klikoni këtu: https://e-albania.al/ duke kërkuar: “Vërtetim për pagimin e kontributeve për Individin”.

Numri juaj personal i celularit do të përdoret gjatë proçesit të aplikimit për kredi dhe nënshkrimit elektronik të dokumentave. Gjitashtu duhet të keni një adresë personale e-mail te aksesueshme. Kjo adresë do të përdoret për ruatjen e aplikimit, njoftime dhe dërgimin e dokumentave te aplikimit.

Për proçesin e identifikimit elektronik kërkohet një telefon (smartphone) me kamera dhe mikrofon.

Shuma e këstit mujor do të tërhiqet automatikisht nga llogaria rrjedhëse në Raiffeisen bank në datën e këstit. Data finale e këstit do të përcaktohet në momentin e disbursimit të kredise. Sigurohuni që të keni të disponueshme shumën e duhur për këstin në llogarinë tuaj. Vonesa në shlyerje regjistrohet në Regjistrin e Kredive e cila është në dispozicion të të gjitha bankave. Kjo mund të sjell vështirësi në marrjen e produkteve të kredisë në të ardhmen (kredi, karta krediti, mbitërheqje të lejuara në llogarinë rrjedhëse dhe të tjera).

Pyetjet më të shpeshta

Në këtë pjesë ju do të gjeni pyetjet më të shpeshta rreth Kredi Flash

KrediFlash është një aplikim kredi konsumatore plotësisht online dhe automatik.

Mund të aplikojnë vetëm individ të bankes gjithashtu edhe ata kliente qe nuk janë klientë të bankës.

 1. Klientet e bankes mund te jene pagemarres ose jo-pagemarrës
 2. Klientë jo të bankës janë individ të cilët nuk kanë patur asnjëherë një llogari në bank ose i kanë të mbyllura të gjithë llogaritë në Raiffeisen Bank.

Për të aplikuar për Kredi Flash, duhen plotësuar njëkohësisht kriteret më poshtë:

 • Duhet të keni shtetësi shqiptare, të punoni dhe jetoni në Shqipëri.
 • Duhet të keni minimalisht 6 muaj në vendin aktual të punës. 
 • Duhet të jeni të paktën 18 vjeç në momentin e aplikimit të kredisë dhe të mos jeni më i madh se 65 vjeç në fund të afatit të kredisë.
 • Pasaportë ose kartë identiteti shqiptare të vlefshme. Afati i skadencës së dokumentit nuk duhet të jetë më pak se 1 muaj nga moment i aplikimit.
 • Numër telefoni dhe e-mail personal të aksesueshëm.
 • Telefon me kamera.
 • Vërtetimin për kontributet e Sigurimeve Shoqërore & Shëndetësore për Individin nga e-Albania. Për të aksesuar e-Albania mund të klikoni këtu: https://e-albania.al/ duke kërkuar: “Vërtetim për pagimin e kontributeve për Individin”. Vërtetimi nga e-albania do jetë vetëm per klientët jo të bankës dhe ata jo-pagamarrës ne RBAL

Duhen dy dokumenta per aplikimin ne Kredi Flash: 

 1. Duhet të keni një pasaportë ose kartë identiteti të vlefshme të lëshuar nga shteti Shqiptar. 
 2. Vërtetimin për kontributet e Sigurimeve Shoqërore & Shëndetësore për Individin nga e-Albania (ky vërtetim vetëm për klientet jo te bankës dhe ata jo pagëmarrës në RBAL). Për të aksesuar e-Albania mund të klikoni këtu: https://e-albania.al/ duke kërkuar: “Vërtetim për pagimin e kontributeve për Individin”.

Klientet te cilet marrin pagen ne Raiffense Bank, nuk kane nevoje per dokument per vertetimin e pages. 

Individ te cilet nuk kreditojne pagen ne bank ose nuk jane kliente te bankes, vërtetimi i pagës kryhet nëpërmjet një dokumenti i cili shkarkoheht vetëm nga faqja web e e-Albania : Vërtetim Për Kontributet e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetesore për Individin - e-SIG 03/a. Duhet të jeni i punësuar minimalisht 6 muaj në punëdhënësin aktual. Paga neto mesatare në 6 muajt e fundit do të konsiderohet për vleresimin e pagës. 

Kohëzgjatja e proçesit përcaktohet nga aplikanti sepse proçeset e kryera nga banka janë 100% automatike. Banka kryen vlerësimin e aplikimit, aprovimin e kredisë, verifikimin e të ardhurave, krijimin e llogarisë së re dhe kreditimin e shumës se kredisë në mënyre automatike në çast.

Një aplikimi në “KrediFlash” ka afat deri ne 7 ditë për të përfunduar. Ju mund të ruani aplikimin duke klikuar butonin “Ruaj” gjatë aplikimit. Një e-mail do ju dërgohet në postën elektronike, nëpërmjet të cilët ju mund të vazhdoni aplikimin brenda 7 ditëve.

Kreditimi i shumës së kredisë në llogarinë e re kryhet menjëherë pas video identifikimit elektronik dhe firmosjes elektronike të kontratave të llogarisë dhe kredisë.

Numri juaj personal i celularit do të përdoret gjatë proçesit të aplikimit për kredi dhe nënshkrimit elektronik të dokumentave. Për këtë arsye gjate aplikimit online do të kërkohet verifikimi i numrit të telefonit nëpërmjet dërgimit të një SMS i cili ka nje kod 6 shifror (SMS -OTP) dhe e-mailit (shoqëruar me nje link verifikimi).

Jo, paga duhet të jetë e deklaruar dhe të paguhen sigurimet shoqërore dhe shëndetësore.

Jo, për ju nuk është më e nevojshme të futeni në link. Pas disbursimit të kredisë, ju jeni klient i Raiffeisen bank dhe mund të rregjistrohen ne platformën digjitale Raiffeisen ON.

Po, pas disbursimit të kredisë, ju mund të kryeni tërheqjen e fondeve në degët e bankës.

Dokumentat e firmosura mund ti gjeni: a) në aplikacioni me të cilin keni kryer firmosjen elektronike Evrotrust (tek menuja “Dokumentat”) ose b) në një nga degët e RBAL.

Ju aplikoni nga komoditeti i shtëpisë tuaj apo vënde të tjera, pa patur nevojë për tu prezantuar në bank gjatë procesit të aplikimit deri në kreditimin e kredisë në llogarinë tuaj të re.

Për vlerësimin e pagës tuaj, do të konsiderohet vetëm një dokument elektronik “Vërtetim Për Kontributet e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetesore për Individin” i cili merret nga faqja web e-albania.

“Kredi Flash” ofrohet online per nje aplikim sa me te shpejt dhe, i cili nuk kerkon paraqitjen fizike ne degë.