Llogari Rrjedhese

Me një llogari rrjedhëse në Raiffeisen Bank, cdo gjë bëhet më e lehtë për ju!

Përfitimet

Nëpërmjet një llogari rrjedhëse ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare, mund të bëni transferta, derdhje/tërheqje dhe pagesa të tjera.

Fleksibilitet 24/7

Me hapjen e Llogarisë Rrjedhëse, ju mund të kërkoni një Kartë Debiti, e cila ju mundëson::

 • tërheqjen e parave nga llogaria juaj Bankare 24 orë në ditë ne 7 ditë në javë, nëpërmjet rrjetit te Bankomateve Raiffeisen dhe çdo Bankomati që mban logon VISA ose MasterCard, brenda dhe jashtë Shqipërisë
 • kryerjen e pagesave ne te gjitha POS që mbajnë logon VISA ose MasterCard, brenda dhe jashtë Shqiperisë.

Siguri

Depozita në Raiffeisen Bank sigurohet deri në shumën 2.500.000,00 (dymilion e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimi të Depozitave - www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

Komoditet

Perdorimi i shërbimit Pagesë Fikse Periodike nga llogaria rrjedhëse, ju mundëson:

 • Alternative komode kursimi. Mund të kaloni periodikisht dhë në mënyrë automatike një shumë të përcaktuar nga Llogaria juaj rrjedhëse në një Depozitë Extra duke pasur mundësi për të kursyer të ardhurat tuaja

Transferta Automatike për pagesën e faturave utilitare

 • Shërbimet utilitare për të cilat ofrohet pagesa e faturave në degë ose në mënyrë automatike janë:
  • OSHEE
  • VODAFONE
  • ONE
  • ALBTELECOM
  • DIGITALB
  • ABCOM
  • UJESJELLESi

Faqet më të vizituara