Kredi Kufi (Overdraft)

Para atëherë kur ju nevojiten më shumë!

Kredia Kufi i jep mundësinë Klientëve të kenë para në çdo kohë në llogarinë e tyre rrjedhëse sa herë do t’ju nevojiten.

Përfitimet

Kush përfiton Kredi Kufi?

  • Individë që marrin pagën në Raiffeisen Bank.
  • Zotërues të një Depozite me Afat në Raiffeisen Bank.

Përfitime

1.Fleksibilitet në shlyerjen e saj.
2. Aprovimi bëhet brenda 24 orëve.
3. Norma interesi konkurruese*.
4. Dokumenta minimale.

*Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0.

Kushte

-Kredia Kufi mund të shlyhet dhe mund të mbyllet në çdo kohë.
- Mund të merret në monedhën Lek.
- Klienti mund të kontrollojë Kredinë Kufi dhe llogarinë e tij rrjedhëse veçmas dhe në çdo kohë.
- Kredi Kufi për zotëruesit e një depozite me afat duke përfituar interesin pa e thyer atë.

Për më shumë informacion kontaktoni me Bankierin Personal në Degën më të afërt ose telefononin në numrin +355 4 2381 381

Pyetje të shpeshta

Faqet më të vizituara