Klientët Premium mund ta perdorin kredinë për blerje shtëpie për shtëpinë e ëndrrave të tyre.  

Me një kredi të tillë ju mund të financoni deri në 200,000 EUR (ose ekuivalent në valutën Lekë) por dhe më shumë në raste të veçanta. Menaxheri juaj i Dedikuar Premium do ju drejtojë dhe këshillojë në proçesin e aplikimit për kredi. Kjo kredi ju siguron këste të përballueshme mujore dhe norma shumë të mira interesi. Nëse dëshironi të aplikoni tani për “Shtëpinë e ëndrrave tuaja”, mund t'a realizoni 

Zbulo më shumë

Aplikimi Online për Blerje Shtëpie