Okazion-Prona ne Shitje

Okazion -Prona ne shitje

Lista e kolateraleve nga kredite e keqija

Personat e kontaktit:

Ergi Kadiu
E-mail: [email protected]
Tel:      +355 4 2381090 Ext: 1084