Kredi Ekspres RSF

Është e shpejtë, e sigurt dhe e thjeshtë!

Me Kredinë Ekspres ju mund të siguroni mobilim bashkëkohor, paisje elektroshtëpiake ose Laptopin e preferuar pa u shqetësuar për paratë. Raiffeisen Bank ju mundëson financimin e produkteve që dëshironi brenda në dyqan, pa qenë e nevojshme të shkoni pranë sporteleve të bankës. Vizitoni dyqanet NEPTUN Shops, GOTECH, GLOBE, AZA Electronic, iStream - Apple Store, STUDIO MODERNA (Top Shop) dhe dyqanet Vodafone dhe ju mund të bëni tuajat një ose disa produkte që tregtohen aty në një kohë rekord.

Kushtet

Afati i Kredise

Deri ne 4 vjet

Shuma e Kredise

Min: 10.000 leke - Max 300.000 leke

Financimi i Bankes

80% deri 100 %

Dokumentat e nevojshme

Dokument identifikimi Personal

Nr telefoni

Dokumenta te tjere sipas rastit p.sh Vertetim Pune, ose Flete Tatimi

*Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë
Llogaritja e këstit është bërë për klientët të cilët marrin pagën pranë bankës sonë.

Zbulo me shume

Llogaritesi

Plani i amortizimit te kredise RSF