Skip to main content
Home loans

KREDI TË PASIGURUARA: Kredia Ekspres RSF

Është e shpejtë, e sigurt dhe e thjeshtë! 

Apliko onlinë për produktet që dëshiron

Plotëso të dhënat në fushat e më poshtme për të aplikuar për financim.

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.

Të dhëna personale

Të dhënat e produktit

Pas plotësimit të të dhënave të mësiperme, ju do të kontaktoheni nga stafi ynë i specializuar për dhënien e informacionit të plotë për kredinë për të cilën keni shprehur interes. Sqarojmë se, plotësimi i kësaj forme nga ana juaj nuk do të konsiderohet në asnjë rast si angazhim i Bankës për të vijuar me procesin e aplikimit për kredi, për të cilin është domosdoshmëri paraqitja juaj fizike pranë pikave te shitjes ku ofrohen këto produkte ose degëve të Bankës sonë.

Pranoj Deklarata e pëlqimit