Ju keni investuar shumë në shtëpinë tuaj. Tani është koha që shtëpia juaj të bëjë diçka për ju.

Kjo është e mundur me një Kredi Konsumatore me Hipotekë. Kjo kredi mund të përdoret për çfardolloj qëllimi që ju nevojitet.

Duke filluar nga data 1 Prill 2017 përfitoni nga Interesat Fikse deri në 3 vjet për:

1. Kredi Konsumatore me Hipotekë


Kredi Konsumatore me Hipotekë në EURO

 • 3.15% interes fiks për vitin e parë për kreditë në Euro për të gjithë segmentet e klientëve
 • 3.65% interes fiks për 3 vitet e para për kreditë në Euro për të gjithë segmentet e klientëve

 

Kredi Konsumatore me Hipotekë në LEK

 

 • 4.5% interes fiks për vitin e parë për kreditë në LEK për të gjithë segmentet e klientëve
 • 5.9% interes fiks për 3 vitet e para për kreditë në LEK për të gjithë segmentet e klientëve

 

*Klientët premium do të përfitojnë 50% ulje të komisionit të administrimit

 

Kushtet e produktit

 • Deri në 70 % të vlerës së shtëpisë tuaj.
 • Deri në 80'000 Euro ose ekuivalenti në Lek / Për Klientët Premium deri në 200'000 Euro ose ekuivalenti në Lek për klientet Premuim Club me risk të ulët
 • Deri në 20 vjet.
 • Normat e Interesit më konkureuese në treg.

2. Normat standarte


Kredi Konsumatore me Hipotekë në Lek

 • Për klientet Paga+: Bono Thesari + 2.55%
 • Për klientet Paga Standarte: Bono Thesari + 3.05%

Për Klientët Premium :
Norma e Interesit për klientët Paga+ dhe Paga Standart është: Bono Thesari + 2.30%

 

 

Kredi Konsumatore me Hipotekë në Euro

 • Për klientet Paga+: EURIBOR + 6.25%
 • Për klientet Paga Standarte: EURIBOR + 6.50%

Për Klientët Premium :

Norma e Interesit për klientët Paga+ dhe Paga Standart është : EURIBOR + 6.00%

 

 

*Paga+ janë të gjithë klientët paga e të cilëve kalon nëpërmjet Raiffeisen Bank
**Paga Standarte janë të gjithë klientët paga e të cilëve kalon nëpërmjet një banke tjetër
***Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0

Degë në të gjithë vendin ku ju mund të realizoni aplikimet tuaja. Shërbimi më i shpejtë në tregun bankar, koha më e shkurtër e aprovimit të kredisë tuaj.

Për informacione të mëtejshme kontaktoni:
- njërën nga degët e Raiffeisen Bank, edhe ditët e shtuna
- tel: 00355 4 2381 381
- e-mail: [email protected]
Llogaritja e këstit është bërë për klientët të cilët marrin pagën pranë bankës sonë.

Zbulo më shumë

Aplikoni Online

Llogarisni

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogarisni

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara