Skip to main content

Aplikim për kredi konsumatore me hipotekë

Bëje shtëpinë të punojë për ty

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.

Të dhëna personale

Shteti juaj

Informacion rreth kredisë

Sa shpejt dëshironi të financoheni nga banka?
A keni pronë të regjistruar të cilën do ta vendosni si kolateral?

Të dhëna financiare

Employment status Zgjidhni statusin e punësimit
Dëshironi të aplikoni me bashkëkredimarrës?

Kontakti me bankën

Si dëshironi të kontaktoheni?
Terma dhe kushte Termat dhe kushtet
Klientët që aplikojnë për një kredi të siguruar, zakonisht përzgjedhin një nga produktet më poshtë. Klikoni një ose më shumë alternativa, nëse jeni të interesuar: