Kredi per Blerje Shtepie

Raiffeisen Bank, Partneri më i besuar shqiptar, me një eksperiencë 140 vjeçare, ju mbështet në investimin më të rëndësishëm të jetës tuaj.

Duke filluar nga data 3 Janar 2017 përfitoni nga Interesat Fikse deri në 3 vjet për:

1. Kredi Hipotekore


Kredi Hipotekore në EURO

 • 2.5% interes fiks për vitin e parë për kreditë në Euro për të gjithë segmentet e klientëve
 • 3.0% interes fiks për 3 vitet e para për kreditë në Euro për të gjithë segmentet e klientëve

Kredi Hipotekore ne LEK

 • 3.5% interes fiks për vitin e parë për kreditë në LEK për të gjithë segmentet e klientëve
 • 5.0% interes fiks për 3 vitet e para për kreditë në LEK për të gjithë segmentet e klientëve

*Klientët premium do të përfitojnë 50% ulje të komisionit të administrimit

Kushtet e produktit

 • Deri 150'000 Euro ose ekuivalenti në Lek / Për klientët Premium deri në 200'000 euro ose ekuivalenti në Lek
 • Deri në 80 % financim për blerjen e shtëpisë tuaj
 • Afati deri në 30 vjet, ju krijon mundesinë e kësteve të përballueshme
 • Përqindje fikse mbi normen bazë të interesit për të gjithë jetën e kredisë, që ju krijon sigurinë dhe komoditetin për të menaxhuar drejt koston e investimit tuaj në kredinë për shtëpi
 • Normat e Interesit më konkuruese në treg.

2. Normat Standarte


Kredi për Blerje Shtepie në Lek

 • Per klientet Paga+: TRIBOR + 1.50%
 • Per klientet Paga Standarte TRIBOR + 2.00%

Për Klientët Premium:

Norma e Interesit për klientët Paga+ dhe Paga Standart është : TRIBOR + 1.25%

Kredi për Blerje Shtëpie në Euro

 • Për klientet Paga+: EURIBOR + 5.50%
 • Për klientet Paga Standarte EURIBOR + 6.00%

Për Klientët Premium :

Norma e Interesit për klientët Paga+ dhe Paga Standart është : EURIBOR + 5.25%

*Paga+ janë të gjithë klientet paga e të cilëve kalon nëpërmjet Raiffeisen Bank
**Paga Standarte janë të gjithë klientet paga e të cileve kalon nëpërmjet një banke tjetër
***Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0

 • Mundësi për të blerë shtëpi në ndërtim e sipër
 • Mundësi për të blerë në firmat më të mira dhe prestigjoze të ndërtimit
 • Degë në të gjithë vendin ku ju mund të realizoni aplikimet tuaja
 • Shërbimi më i shpejtë në tregun bankar, koha më e shkurtër e aprovimit të kredisë tuaj.

Jetoni TANI jetën që keni ëndërruar!

Për informacione të mëtejshme kontaktoni:
- njërën nga degët e Raiffeisen Bank, edhe ditët e shtuna
- tel: 00355 4 2381 381
- e-mail: mortgage@raiffeisen.al
Llogaritja e këstit është bërë për klientët të cilët marrin pagën pranë bankës sonë.

Zbulo me shume

Aplikoni Online

Llogaritesi

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogaritesi

Llogaritësi mujore këste