Raiffeisen Bank, Partneri më i besuar shqiptar, me një eksperiencë 140 vjeçare, ju mbështet në investimin më të rëndësishëm të jetës tuaj.

1. Kredi për Blerje Shtëpie


Ju mund të përfitoni Kredi për Blerje Shtëpie nga Interesat Fikse deri në 3 vite

Kredi për Blerje Shtëpie në LEK - Norma interesi fikse

 • 3.5% interes fiks për vitin e parë për kreditë në LEK për të gjithë segmentet e klientëve
 • 5.0% interes fiks për 3 vitet e para për kreditë në LEK për të gjithë segmentet e klientëve

*Klientët premium do të përfitojnë 50% ulje të komisionit të administrimit

Kredi për Blerje Shtëpie në LEK - Norma interesi variabël

 • Duke filluar nga Bono Thesari + 1.80% për klientë Individë 
 • Duke filluar nga Bono Thesari +1.55% për klientë Premium

Kushtet e përgjithshme të produktit

 • Deri në12'000'000  Lek për të gjithë klientët
 • Deri në 80 % financim për blerjen e shtëpisë tuaj
 • Afati deri në 30 vjet, ju krijon mundësinë e kësteve të përballueshme
 • Normat e Interesit më konkuruese në treg.

2. Normat Standarte


Kredi për Blerje Shtepie në Lek

 • Për klientët Paga+: Bono Thesari + 1.80%
 • Për klientët Paga Standarte: Bono Thesari + 2.30%

Për Klientët Premium:

Norma e Interesit duke filluar nga Bono Thesari + 1.55%

 

*Paga+ janë të gjithë klientet paga e të cilëve kalon nëpërmjet Raiffeisen Bank
**Paga Standarte janë të gjithë klientët paga e të cilëve kalon nëpërmjet një banke tjetër
***Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0

 • Mundësi për të blerë shtëpi në ndërtim e sipër
 • Mundësi për të blerë në firmat më të mira dhe prestigjoze të ndërtimit
 • Degë në të gjithë vendin ku ju mund të realizoni aplikimet tuaja
 • Shërbimi më i shpejtë në tregun bankar, koha më e shkurtër e aprovimit të kredisë tuaj.

Jetoni TANI jetën që keni ëndërruar!

Për informacione të mëtejshme kontaktoni:
- njërën nga degët e Raiffeisen Bank, edhe ditët e shtuna
- tel: 00355 4 2381 381
- e-mail: [email protected] 
Llogaritja e këstit është bërë për klientët të cilët marrin pagën pranë bankës sonë.

Zbulo më shumë

Aplikoni Online

Llogaritesi

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogaritesi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara