Kredi për Blerje Shtëpie

Raiffeisen Bank, Partneri më i besuar shqiptar, me një eksperiencë 140 vjeçare, ju mbështet në investimin më të rëndësishëm të jetës tuaj.

1. Kredi për Blerje Shtëpie


Ju mund të përfitoni nga Interesat Fikse deri në 3 vjet:

Kredi për Blerje Shtëpie në EURO

 • 2.5% interes fiks për vitin e parë për kreditë në Euro për të gjithë segmentet e klientëve
 • 3.0% interes fiks për 3 vitet e para për kreditë në Euro për të gjithë segmentet e klientëve

Kredi për Blerje Shtëpie në LEK

 • 3.5% interes fiks për vitin e parë për kreditë në LEK për të gjithë segmentet e klientëve
 • 5.0% interes fiks për 3 vitet e para për kreditë në LEK për të gjithë segmentet e klientëve

*Klientët premium do të përfitojnë 50% ulje të komisionit të administrimit

Kushtet e produktit

 • Deri 150'000 Euro ose ekuivalenti në Lek / Për klientët Premium deri në 400'000 Euro ose ekuivalenti në Lek për klientë Premium Club me risk të ulët
 • Deri në 80 % financim për blerjen e shtëpisë tuaj
 • Afati deri në 30 vjet, ju krijon mundësinë e kësteve të përballueshme
 • Përqindje fikse mbi normen bazë të interesit për të gjithë jetën e kredisë, që ju krijon sigurinë dhe komoditetin për të menaxhuar drejt koston e investimit tuaj në kredinë për shtëpi
 • Normat e Interesit më konkuruese në treg.

2. Normat Standarte


Kredi për Blerje Shtepie në Lek

 • Për klientët Paga+: Bono Thesari + 1.80%
 • Për klientët Paga Standarte: Bono Thesari + 2.30%

Për Klientët Premium:

Norma e Interesit për klientët Paga+ dhe Paga Standart është : Bono Thesari + 1.55%

Kredi për Blerje Shtëpie në Euro

 • Për klientet Paga+: EURIBOR + 5.50%
 • Për klientet Paga Standarte EURIBOR + 6.00%

Për Klientët Premium:

Norma e Interesit për klientët Paga+ dhe Paga Standart është : EURIBOR + 5.25%

*Paga+ janë të gjithë klientet paga e të cilëve kalon nëpërmjet Raiffeisen Bank
**Paga Standarte janë të gjithë klientët paga e të cilëve kalon nëpërmjet një banke tjetër
***Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0

 • Mundësi për të blerë shtëpi në ndërtim e sipër
 • Mundësi për të blerë në firmat më të mira dhe prestigjoze të ndërtimit
 • Degë në të gjithë vendin ku ju mund të realizoni aplikimet tuaja
 • Shërbimi më i shpejtë në tregun bankar, koha më e shkurtër e aprovimit të kredisë tuaj.

Jetoni TANI jetën që keni ëndërruar!

Për informacione të mëtejshme kontaktoni:
- njërën nga degët e Raiffeisen Bank, edhe ditët e shtuna
- tel: 00355 4 2381 381
- e-mail: [email protected] 
Llogaritja e këstit është bërë për klientët të cilët marrin pagën pranë bankës sonë.

Zbulo më shumë

Aplikoni Online

Llogaritesi

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogaritesi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara