Aplikim Online

Pasi te keni plotesuar te gjitha te dhenat qe do t'ju kerkohen ne fushat e kesaj forme aplikimi, ju do te kontaktoheni nga stafi yne i specializuar i cili do t'ju mundesoje me dhenien e informacionit te plote sa i perket procesit te perfitimit te kredise, per te cilen keni shprehur interes. Sqarojme se, plotesimi i kesaj forme nga ana juaj nuk do te konsiderohet ne asnje rast si angazhim i Bankes per te vijuar me proceduren e aplikimit per kredi, per te cilen eshte domosdoshmeri paraqitja juaj fizike prane deges se Bankes

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për tu plotësuar

Rreth Jush

Të dhënat e kontaktit tuaj

Të dhënat e punësimit tuaj

Të ardhurat

Shpenzimet

Kredi
Përfshirë edhe huatë e bashkëkredimarrësit

Karte Krediti
Përfshirë edhe huatë e bashkëkredimarrësit

Kredi Konsumatore me Kufi
Përfshirë edhe huatë e bashkëkredimarrësit