Kredi te pasiguruara

Bëni Qëllimet Tuaja Realitet!

Me Raiffeisen Bank ju gjeni zgjidhje për të gjitha problemet tuaja financiare duke përfituar tarifa të favorshme dhe proçedura të përshpejtuara.

Tashmë më shumë oferta për ju në standartet më të larta, duke mundësuar plotësimin e nevojave dhe dëshirave tuaja.

Pasi te keni plotesuar te gjitha te dhenat qe do t'ju kerkohen ne fushat e kesaj forme aplikimi, ju do te kontaktoheni nga stafi yne i specializuar i cili do t'ju mundesoje me dhenien e informacionit te plote sa i perket procesit te perfitimit te kredise, per te cilen keni shprehur interes. Sqarojme se, plotesimi i kesaj forme nga ana juaj nuk do te konsiderohet ne asnje rast si angazhim i Bankes per te vijuar me proceduren e aplikimit per kredi, per te cilen eshte domosdoshmeri paraqitja juaj fizike prane deges se Bankes

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për tu plotësuar

Rreth Jush

Datëlindja

Të dhënat e kontaktit tuaj

Të dhënat e punësimit tuaj

Të ardhurat

Shpenzimet

Kredi
Përfshirë edhe huatë e bashkëkredimarrësit

Karte Krediti
Përfshirë edhe huatë e bashkëkredimarrësit

Kredi Konsumatore me Kufi
Përfshirë edhe huatë e bashkëkredimarrësit