Skip to main content

Kartë e humbur apo e vjedhur?

Nëse karta ka humbur, është vjedhur, ose dyshohet për përdorim të paautorizuar telefononi në një nga numrat e mëposhtëm.

Në çdo rast mashtrimi apo përpjekje për mashtrim, Raiffeisen Bank bën verifikime si dhe bashkëpunon me palët respektive për të gjetur mashtruesit dhe për të parandaluar (zvogëluar) dëmtimin.