Skip to main content

Ankesa për veprime në ATM

Ju kërkojmë ndjesë nëse keni hasur problematika gjatë përvojës suaj me produktet ose shërbimet tona dhe ne do të vlerësonim mendimet tuaja. Banka jonë përpiqet të sigurojë nivelin më të lartë të kënaqësisë së klientit dhe ne i trajtojmë të gjitha ankesat me seriozitet. 

Ju lutemi, plotësoni formularin e mëposhtëm me të gjitha detajet e ankesës suaj. Ekipi ynë  do të bëje çdo përpjekje për të zgjidhur problematikën tuaj dhe do t’iu njoftojmë sa më shpejt të jetë e mundur. 

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.

Të dhëna personale

Ankesa

Pranoj Deklarata e pëlqimit