Skip to main content

Sugjerimet

Ju mund të shprehni sugjerimin tuaj në këto mënyra:

Duke plotësuar formën e sugjerimit si më poshtë ose përmes e-mail në adresën sugjerime@raiffeisen.al

Personalisht pranë Zyrave Qendrore ose me postë në adresën Raiffeisen Bank Shqipëri, Zyra Qendrore, Blv. "Bajram Curri", ETC, Kati 6, Tiranë

Ose dërgoni SMS falas në numrin 55505

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.
Pranoj Deklarata e pëlqimit