Skip to main content

Kartat: Para në POS

“Para në POS” ështe mundësia që i jepet kartëmbajtesit per të tërhequr para Cash njëkohësisht me kryerjen e një blerjeje pranë një Pike Shitjeje (POS).

Shembull: Si funksionon?

Shënim 1: E vlefshme vetëm në tregtaret që ofrojnë këtë shërbim

Shënim 2: Vlera maksimale për Para në POS me kartat Visa është 20,000 ALL / 180 Eur

Shënim 3: Vlera maksimale për Para në POS me kartat Mastercard është 10,000 ALL/ 90 Eur

Kartembajtesi kryen nje blerje 2000 ALL dhe kerkon cash (Para ne POS) 500 ALL ne nje Pike Shitjeje.
Tregtari i jep kartembajtesit te mirat e blera dhe 500 ALL Cash.
Shuma e blerjes dhe shuma e Cash (Para ne POS) vendosen ne terminalin POS. Kartembajtesi kalon karten dhe vendos PIN e kartes.
Shuma totale e veprimit eshte 2500 ALL.