Kredi e shpejtë në xhepin tuaj!

Pagesa të pjesshme ose me këste mujore për blerje, shërbime dhe kryerje pagesash.

Bli tani, paguaj më vonë me këste mujore!

Tashme kartave te kreditit u jane shtuar funksionalitete te reja duke ofruar fleksibilitet ne menyren e shlyerjes se detyrimeve.

Përfitoni një limit kredie, të ofruar nga Banka në dispozicionin tuaj në çdo moment.

Përdorni limitin tuaj pa kufi për të përmbushur nevojat dhe dëshirat tuaja me këste mujore me 0% interes.

Pagesat me keste mujore ofrohen me plane mujore 3,6,12,18 dhe 24 muaj.

Ju mund te keni deri ne 5 plane paralele brenda limitit te aprovuar nga Banka.

Perdorimi 

Paguani çdo produkt apo shërbim që dëshironi, nëpërmjet një linje kredie, e gjitha në një Kartë Krediti me këste.

Me kartën e kreditit ju mund të përdorni paratë e Bankës për një periudhë deri në 45 ditë pa paguar asnjë interes.

Çdo muaj ju mund të paguani këstin mujor se bashku me pagesen minimale* te detyrimit mujor.

Për shumën e mbetur aplikohet interes financiar i favorshëm.

Ju do te njoftoheni nepermjet SMS per transaksionet e kryera jashte vendit dhe online si per detyrimet mujore te Kartes se Kreditit.

Tashme ju do te mund te njoftoheni edhe nepermjet kanaleve sociale te komunikimit Viber & Telegram

*pagesa minimale e detyruar llogaritet si shumatore e 5 % te vleres se transaksioneve te kryera ne POS dhe terheqje ne ATM, plus 5 % te vleres se kestit mujor, plus vleren e plote te komisioneve si dhe te interesave te aplikuara gjate muajit.

Rrjeti i POS

Na kontaktoni në:  [email protected] kartën e kreditit MasterCard nga Raiffeisen Bank ju mund të kryeni pagesa në të gjithë POS-es Brenda dhe jashte vendit me 0 komision.

Duke kryer blerjet ne rrjetin e POS nga Raiffeisen Bank ju mund të zgjidhni pagesën me këste me 0% interes.

Më poshtë janë tregëtarët që ju mundësojnë të përfitoni nga avanazhi i kartës sonë:

Dëshironi të jeni pjesë e rrjetit të tregtarëve të pajisur me POS Raiffeisen për t’i ofruar klientëve pagesat e shumëkërkuara me këste?

Na kontaktoni në:  [email protected]

Perfitimet

Karta që përmbush nevojat tuaja!

  • Fleksibilitet në mënyrën e ripagimit (pagesa minimale ose me keste fikse)
  • Plan pagesash me keste mujore, me 0% interes
  • Monedha në të cilën përfitoni kartën: Lek
  • Pagesa Contactless (pa kontakt) ku nuk nevojitet PIN per shuma deri ne 4,500 LEK
  • Karta Krediti shtese deri ne 3 persona te autorizuar
  • 0 Komision për të gjitha blerjet në pikat e shitjes POS dhe blerje ne Internet brenda vendit
  • Pagesa ne Internet te sigurta nepermjet SecureCode (OTP - fjalekalim i ndryshem per cdo transaksion)
  • Kryerje pagesash për mallra dhe shërbime kudo nëpër botë, në cdo njësi tregtare POS që mban logon MasterCard
  • Tërheqje në çdo bankomat ATM që përmban logon MasterCard 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, ose në sportelet e bankave që i pranojnë këto karta
  • Faturë përmbledhëse për të gjitha veprimet që kryeni në fillim të muajit pasardhës

Pajisja me Karte Krediti

Karta juaj e kreditit me këste vjen shumë shpejt!

Për t’u pajisur me një kartë krediti:

1. Paraqituni në Degën Raiffeisen më të afërt

2. Aplikim i thjeshtë

3. Nevojitet vetëm një dokument identifikimi dhë një vërtetim të ardhurash*

*Banka rezervon gjithmonë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë në varësi të rastit

Zbulo më shumë

Aplikoni Online

Faqet më të vizituara