Këto festa dhuroni pa fund me kredinë personale

Kredia Personale ofrohet për të gjithë individët të cilët janë të punësuar në institucione shtetërore apo private me të ardhura nga paga lehtësisht të verifikueshme.

E dizenjuar sipas kërkesave të klientëve tanë dhe me një limit maksimal deri në 2,000,000 Lek, me kredinë personale ne ju krijojmë mundesinë për t'i dhuruar familjes tuaj festat që dëshirojnë dhe dhurata pa fund!  

Banka Raiffeisen është gjithmonë pranë jush me produktet e saj si partneri juaj më besnik, të cilat ju mund ti përdorni për shumë qëllime, duke ju ndihmuar të realizoni çdo dëshirë dhe të plotësoni çdo nevojë tuajën në çdo moment.

Përfitoni

Ftojmë të gjithë klientët tanë të përfitojnë:

  1. Likuiditet për nevojat e përditshme
  2. Shpejtësi, thjeshtësi, dhe lehtësi në aksesim të fondeve
  3. Afat deri në 84 muaj
  4. Shuma e kredisë nga 100.000 lekë deri në 2.000.000 lekë (sipas segmentit të aplikantit)
  5. I ofrohet vetëm klientëve rezidentë shqiptarë
  6. Nuk nevojitet deklarimi i qëllimit të kredisë
  7. Pagesa mujore tepër të favorshme

Afati i Kredisë

Deri në 7 vjet

Shuma e Kredisë

Min: 100.000 lekë - Max 2.000.000 lekë (sipas segmentit të aplikantit)

Interesi

Interes fiks* për të gjithë klientët, përfshirë klientët që nuk marrin pagën në RBAL:

5.9% deri në 1 vit

*Për të gjitha aplikimet deri në 31 Dhjetor 2017!

Normat e interesit pas përfundimit të periudhës me normë fikse interesi do të jenë: Për Klientët Paga+ (Klientë që marrin pagën pranë RBAL): TRIBOR+9.6% Për Klientët Paga Standarte (Klientë që nuk e marrin pagën pranë RBAL): TRIBOR+11.6% *Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0.

Financimi i Kredisë

100% e shumës së Investimit

Dokumentat e nevojshme

-Dokument Identifikimi Personal
- Certifikatë Familjare
- Dokument Verifikimi të Ardhurash nga Paga
*Banka rezervon gjithmonë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë në varësi të rastit

Garanci

Nuk kërkohet

Zbulo më shumë

Aplikoni Online

Llogaritësi

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogaritësi

Llogaritësi i kësteve mujore