A jeni gati për gjëra më të mëdha?

Për herë të parë, duke filluar nga data 1 Shtator 2016, Raiffeisen Bank vjen në treg me limitin e pabesueshëm të kredisë personale deri në 2,000,000 lekë duke ju ofruar më shumë mundësi për të realizuar çdo dëshirë tuajën!

Kredia Personale është një kredi e dizenjuar në mënyrë specifike për individë të cilët janë të punësuar në organizata ose institucione të ndryshme dhe me të ardhura lehtësisht të verifikueshme.

Banka Raiffeisen është gjithmonë pranë jush si partneri juaj besnik me produktet e saj për të plotësuar kërkesat e të gjithë klientëve me kredinë personale, të cilën ju mund ta përdorni për shumë qëllime në mënyrë që të plotësoni nevojat dhe kërkesat tuaja në çdo moment.

Përfitoni

Ftojmë të gjithë klientët tanë të përfitojnë:

  1. Likuiditet për nevojat e përditshme
  2. Shpejtësi, thjeshtësi, dhe lehtësi në aksesim të fondeve
  3. Afat deri në 84 muaj
  4. Shuma e kredisë nga 100.000 lekë deri në 2.000.000 lekë (sipas segmentit të aplikantit)
  5. I ofrohet vetem klienteve residente shqiptare
  6. Nuk nevojitet deklarimi i qëllimit të kredisë
  7. Pagesa mujore tepër të favorshme

Afati i Kredisë

Deri në 7 vjet

Shuma e Kredisë

Min: 100.000 lekë - Max 2.000.000 lekë (sipas segmentit të aplikantit)
Interes fiks* për të gjithë klientët, përfshirë klientët që nuk marrin pagën në RBAL:

5.9% deri në 1 vit

*Për të gjitha aplikimet deri në 31 Gusht 2017!

Interesi

Normat e interesit pas përfundimit të periudhës me normë fikse interesi do të jenë: Për Klientët Paga+ (Klientë që marrin pagën pranë RBAL): TRIBOR+9.6% Për Klientët Paga Standarte (Klientë që nuk e marrin pagën pranë RBAL): TRIBOR+11.6% *Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0

Financimi i Kredisë

100% e shumës së Investimit

Dokumentat e nevojshme

-Dokument Identifikimi Personal
- Certifikatë Familjare
- Dokument Verifikimi të Ardhurash nga Paga
*Banka rezervon gjithmonë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë në varësi të rastit

Garanci

Nuk kërkohet

Zbulo më shumë

Aplikoni Online

Llogaritësi

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogaritësi

Llogaritësi i kësteve mujore