Nuk ka arsye të presësh gjatë për të realizuar një nevojë apo dëshirë, për veten apo për familjen. Kredia personale është mjeti financiar i duhur për të bërë çdo ëndërr realitet.

Nëse je individ me të ardhura lehtësisht të verifikueshme, ti do të gjesh zgjidhje të lehtë dhe të përmirësosh jetën.

 

Çfarë planesh ke për të ardhmen?

 

 Dua të martohem

 

 Dua të nis studimet

 

 Dua të rinovoj shtëpinë

 

 

 Dua të shkoj me pushime

 
 
 

Pse të marrësh kredi personale tek ne?

  Financim i plotë i investimit nga 100,000 – 2,000,000 lekë (bazuar në segmentin e klientit dhe klasifikimit të riskut).

  Deri në 120 këste (bazuar në segmentin e klientit dhe klasifikimit të riskut)

  Pa nevojë për kolateral ose deklarim të qëllimit të kredisë

  Pagesa mujore tepër të favorshme

  Interes fiks për vitin e parë

  Shpejtësi, thjeshtësi dhe lehtësi në aksesim të fondeve

 

*Për të mësuar më shumë për kushtet dhe afatet klikoni këtu!!

 

Çfarë dokumentash më duhen që të aplikoj?

- Kartë identiteti
- Certifikatë familjare
- Deklaratë të ardhurash


*Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë në raste të veçanta

 

Cili është limiti i kredisë që mund të përballoj? Kliko këtu për ta zbuluar.

Sa mund të jetë kësti mujor? Provo llogaritësin për më shumë.

Faqet më të vizituara