Kredi Personale

Kredia Personale ofrohet për të gjithë individët të cilët janë të punësuar në institucione shtetërore apo private me të ardhura nga paga lehtësisht të verifikueshme.

Banka Raiffeisen është gjithmonë përkrah jush si partneri juaj më besnik, për të ofruar zgjidhje për çdo nevojë tuajën me produktet e saj të cilat ju mund t'i përdorni për shumë qëllime.

E dizenjuar sipas kërkesave të klientëve tanë, me një proces të lehtë dhe të shpejtë, me Kredinë Personale ne ju krijojmë mundësinë për të realizuar çdo dëshirë dhe të plotësoni çdo nevojë tuajën në çdo moment!   

Përfitoni

Ftojmë të gjithë klientët tanë të përfitojnë:

  1. Likuiditet për nevojat e përditshme
  2. Shpejtësi, thjeshtësi, dhe lehtësi në aksesim të fondeve
  3. Afat deri në 84 muaj
  4. Shuma e kredisë nga 100.000 lekë deri në 2.000.000 lekë (sipas segmentit të aplikantit)
  5. I ofrohet vetëm klientëve rezidentë shqiptarë
  6. Nuk nevojitet deklarimi i qëllimit të kredisë
  7. Pagesa mujore tepër të favorshme

Afati i Kredisë

Deri në 7 vjet 

Shuma e Kredisë

Min: 100.000 lekë - Max 2.000.000 lekë (sipas segmentit të aplikantit)

Interesi

Interes fiks* për të gjithë klientët, përfshirë klientët që nuk marrin pagën në Raiffeisen Bank:

Normë fikse interesi prej 4.9% për vitin e parë të kredisë, pasuar nga norma e ndryshueshme e interesit sipas segmentit përkatës të klientit**

4.3% normë interesi fikse për kredi 1-vjeçare

*Për të gjitha aplikimet deri në 31 Dhjetor 2021!

**Normat e interesit pas përfundimit të periudhës me normë fikse interesi do të jenë:

Për Klientët Paga+ (Klientë që marrin pagën pranë Raiffeisen Bank):

Interesi i Bonove të Thesarit 12-mujore + 9.9%

Për Klientët Paga Standarte (Klientë që nuk e marrin pagën pranë Raiffeisen Bank):

Interesi i Bonove të Thesarit 12-mujore + 11.9%

**Interesi i Bonove të Thesari 12-mujore rezulton nga ankandet e zhvilluara, rezultatet e të cilave shpallen në të njëjtën ditë të organizimit të ankandit dhe publikohen në faqet respektive të Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë.

Financimi i Kredisë

100% e shumës së Investimit

Dokumentat e nevojshme

-Dokument Identifikimi Personal  
- Certifikatë Familjare
- Dokument Verifikimi të Ardhurash nga Paga
*Banka rezervon gjithmonë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë në varësi të rastit

Garanci

Nuk kërkohet

Zbulo më shumë

Aplikoni Online

Llogaritësi

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogaritësi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara