Skip to main content

Përfito 10% kthim dhe dhuro për dashurinë!

Këtë Shën Valentin bëj blerje vetëm me kartën e kreditit dhe shpërblehu me 10% cashback.

Kushtet e fushatës

Për të përfituar nga oferta ju mjafton të përdorni kartat e kreditit (Standard, Gold apo World) për të blerë dhuratat për të dashurit tuaj gjatë gjithë javës 12-18 Shkurt, në të gjithë Pikat e shitjes (POS) brenda vendit.

Për të gjitha veprimet e kryera në POS nga ana juaj brenda periudhës së kohëzgjatjes së fushatës me kartat e kreditit apo dhe produktet shtesë, si Smartpay dhe Payband, ju do të përfitoni 10% cashback/kthim të shumave të veprimeve të kryera në llogarinë e kartës së kreditit.

Kohëzgjatja

12 Shkurt – 18 Shkurt 2024

Shuma minimale

Shuma minimale e veprimeve për të përfituar cashback: 5,000 lekë / 50 Euro

Kartëmbajtësit

Përfitojnë të gjithë klientët individë (PI Mass, PRM & RBAL, RIAL, RLAL Staff).

Llojet e kartave

Përfshihen të gjithë llojet e kartave të kreditit Standard, Gold dhe World së bashku me produktet shtesë dhe Smartpay.

10% cashback

Për të gjithë veprimet e kryera në POS & E-Commerce brenda vendit.

Vlera maksimale

Vlera maksimale e cashback që mund të përfitohet në nivel klienti është 10,000 Lekë  / 100 Eur.

Përfitimi i cashback

Shuma e 10% cashback të përfituar kalon në llogarinë tuaj brenda muajit pasaardhës.